4 noticias encontradas relacionadas con Decreto

Página 1 de 1

DECRET 213/2018, de 23 de novembre, del Consell, pel qual es crea i regula l’Observatori Valencià de Salut.

DECRET 205/2018, de 16 de novembre, del Consell, pel qual aprova el mapa sanitari de la Comunitat Valenciana.

DECRET 211/2018, de 23 de novembre, del Consell pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l’avaluació de l’exercici, del personal funcionari de l’Administració de la Generalitat.