Esta noticia sólo es visible para Colegiados. Deberá entrar con su usuario y contraseña para visualizarla.

Número de Colegiado


¿Has olvidado la contraseña?

escribe tu número de colegiado, haz clic aquí y te la enviamos a tu email.

Noticias relacionadas

  • 24/03/2017
OFERTA LABORAL: Universitat Jaume I (Castelló). Constitució d’una borsa de treball de personal investigador (perfil Psicologia Clínica)

En el termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Leer

  • 22/03/2017
OFERTA LABORAL: Universitat de València. Una plaça d’investigador/a no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal

El termini de presentació de les instàncies és de 10 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).
Leer

  • 22/03/2017
OFERTA LABORAL: Ajuntament d'Alboraia. Agent d'Igualtat.

ABIERTO. 5 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, número 56, de 21/03/2017.
Leer

  • 22/03/2017
OFERTA LABORAL: Ajuntament d'Algemesí. Agent d'Igualtat

ABIERTO. 5 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP núm. 55, de 20/03/2017
Leer

  • 21/03/2017
OFERTA LABORAL: Ajuntament de Gandía. Agent d'Igualtat.

ABIERTO. 20 días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el BOP nº 53, de 16/03/2017.
Leer

  • 14/03/2017
Ajuntament d'Ademuz. Agent d'Igualtat

ABIERTO. 10 dies naturals a comptar de la publicació d'este anunci en el BOPV núm. 49, de 10/03/2017
Leer