Esta noticia sólo es visible para Colegiados. Deberá entrar con su usuario y contraseña para visualizarla.

Acceso con usuario y contraseña

Acceso con certificado digital

También puede acceder con su DNI electrónico, certificado de la ACCV o certificado de la FNMT.


Iniciar sesión con DNI electrónico Iniciar sesión con certificado de la ACCV Iniciar sesión con certificado de la FNMT

Noticias relacionadas

  • 28/02/2019
Ajuntament La Pobla Tornesa (Castelló) Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local

PENDENT. 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de l'anunci en el BOE.
Leer

  • 28/02/2019
Mancomunidad Intermunicipal Hoya de Buñol-Chiva (València) Agent d'igualtat

OBERT. 10 dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació en el BOP de 27/02/2019
Leer

  • 27/02/2019
Diputació Provincial de València. Tècnic/a en igualtat, incardinat en el Servei Benestar Social

La Presidència d'aquesta Corporació hi ha disposat convocar concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball descrit.
Leer

  • 25/02/2019
Universitat de València. Una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal

Projecte: «Los déficits en familiaridad y falso reconocimiento como marcadores del deterioro cognitivo: análisis experimental y longitudinal en ancianos sanos, pacientes DCL y Alzheimer. CPI-19-052», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER-«Una manera de fer Europa».
Leer

  • 14/02/2019
Mancomunidad La Serranía (València) Agent d'igualtat

Les places referides estan vinculades al programa finançat per la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere de la Generalitat Valenciana "Xarxa Valenciana d'Igualtat".
Leer

  • 14/02/2019
Universitat Jaume I (Alacant) Personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme

Contracte laboral temporal per obra i servei. Grup d’investigació 038: Psicopatologia, Avaluació i Tractament dels Trastorns Emocionals
Leer