Compareixença conjunta en les Corts del COPCV i del COEESCV amb motiu de la Nova Llei de Serveis Socials Inclusius

Andrea Ollero, Vocal de la Junta de Govern, ha expressat la postura del Col·legi afirmant que s’aposta per treballar en equips multidisciplinars.

El Col·legi està participant activament en l’Avantprojecte de Llei de la Generalitat de Serveis Socials Inclusius. Este dijous, 4 d’octubre junt amb Col·legi Oficial d’Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana (COEESCV), hem presentat un document mitjançant el qual remarquem que s’assegure la interdisciplinarietat de la intervenció, contant amb professionals provinents de la Psicologia, el Treball Social i l’Educació Social. Hem reivindicat que la figura del professional de referència d’aquests equips de serveis socials municipals, puga ser qualsevol dels perfils mencionats anteriorment, segons les necessitats i objectius de la intervenció. D’esta manera es pretén garantir la millor atenció possible, personal i individualitzada.

A este respecte, citem a Fernando Fantova, reconegut company que és a més, consultor social i educador social, quan diu que s’ha “d’explorar i explotar oportunitats en el procés de construcció d’uns nous serveis socials i intervenció social, cada vegada més basades en el coneixement i el valor afegit universal” siguent necessària la cooperació entre els diferents perfils professionals.

Després d’esta reunió, el COPCV, i la resta d’entitats, mantindrem entrevistes amb els partits polítics per formalitzar estes peticions i fer tot el possible per a que estiguen incloses en la redacció final de la norma. “Estem segurs de que arribarem a un consens per a que esta nova Llei tan espera naixa amb fortalesa”, ha subratllat Andrea Ollero, Vocal de la Junta de Govern del COPCV.

Imatge amb la qual la Conselleria va presentar la iniciativa #laQuartapota per referir-se als Serveis Socials

 Noticias relacionadas

  • 06/10/2018
IV Jornada Nacional de Psicología del Envejecimiento: ‘Nuevos perfiles de mayores. Adaptando la intervención a los nuevos tiempos’

El COPCV y el Consejo General de la Psicología organizan esta jornada que se llevará a cabo en Alicante el 8 y 9 de noviembre de 2018.
Leer

  • 02/10/2018
Concepción Sánchez Beltrán: “Un adecuado empleo del tiempo libre conlleva beneficios y efectos muy positivos en personas afectadas por Alzheimer”

Recientemente el COPCV ha realizado la mesa redonda ‘La importancia del ocio y la socialización en la enfermedad de Alzheimer’ donde se han dado a conocer las nuevas terapias orientadas a ralentizar y a aliviar los efectos causados por esta demencia.
Leer

  • 01/10/2018
Día internacional de las personas mayores - 'Por una atención integral digna. Pregunta a tus mayores', 1 de octubre

Comunicado del Grupo de Trabajo de Psicología del Envejecimiento del Consejo General de la Psicología de España.
Leer

  • 20/09/2018
IV Jornada Nacional de Psicología del Envejecimiento: ‘Nuevos perfiles de mayores. Adaptando la intervención a los nuevos tiempos’

El COPCV y el Consejo General de la Psicología organizan esta jornada que se llevará a cabo en Alicante el 8 y 9 de noviembre de 2018. Numerosos expertos/as realizarán y participarán en conferencias, mesas redondas, comunicaciones orales y posters.
Leer

  • 18/09/2018
ARTÍCULO: Lev Vygotsky's cultural-historical theory of development and the problem of mental tools (EnglIsh)

Autor/es: Russian Academy of Education (Moscow, Russia). Faculty of Psychology, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia)
Leer

  • 14/09/2018
Mesa redonda: ‘La importancia del ocio y la socialización en la enfermedad de Alzheimer’

La actividad se realizará el 18 de septiembre a las 17:30h. en la Universidad Permanente de la Universidad de Alicante, con motivo del Día Internacional del Alzheimer (21 de septiembre).
Leer