Compareixença conjunta en les Corts del COPCV i del COEESCV amb motiu de la Nova Llei de Serveis Socials Inclusius

Andrea Ollero, Vocal de la Junta de Govern, ha expressat la postura del Col·legi afirmant que s’aposta per treballar en equips multidisciplinars.

El Col·legi està participant activament en l’Avantprojecte de Llei de la Generalitat de Serveis Socials Inclusius. Este dijous, 4 d’octubre junt amb Col·legi Oficial d’Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana (COEESCV), hem presentat un document mitjançant el qual remarquem que s’assegure la interdisciplinarietat de la intervenció, contant amb professionals provinents de la Psicologia, el Treball Social i l’Educació Social. Hem reivindicat que la figura del professional de referència d’aquests equips de serveis socials municipals, puga ser qualsevol dels perfils mencionats anteriorment, segons les necessitats i objectius de la intervenció. D’esta manera es pretén garantir la millor atenció possible, personal i individualitzada.

A este respecte, citem a Fernando Fantova, reconegut company que és a més, consultor social i educador social, quan diu que s’ha “d’explorar i explotar oportunitats en el procés de construcció d’uns nous serveis socials i intervenció social, cada vegada més basades en el coneixement i el valor afegit universal” siguent necessària la cooperació entre els diferents perfils professionals.

Després d’esta reunió, el COPCV, i la resta d’entitats, mantindrem entrevistes amb els partits polítics per formalitzar estes peticions i fer tot el possible per a que estiguen incloses en la redacció final de la norma. “Estem segurs de que arribarem a un consens per a que esta nova Llei tan espera naixa amb fortalesa”, ha subratllat Andrea Ollero, Vocal de la Junta de Govern del COPCV.

Imatge amb la qual la Conselleria va presentar la iniciativa #laQuartapota per referir-se als Serveis Socials

 Noticias relacionadas

  • 30/11/2018
Jornada de puertas abiertas: nuevas formas y estilos de vida en los mayores

El COPCV y La Universidad Permanente de la Universidad de Alicante, colaboran en esta actividad cuyo objetivo es dar a conocer el papel del psicólogo que trabaja con personas mayores. Se realizará el 17 y 18 de diciembre.
Leer

  • 29/11/2018
Éxito de la III Jornada sobre violencia de género y la afectación de los hijos/as del COPCV

Los profesionales reunidos en este encuentro organizado por el Col·legi, han insistido en la necesidad de coordinar esfuerzos y desarrollar un trabajo en red que agilice el proceso por el que pasan las mujeres maltratadas una vez deciden denunciar, así como que reciban atención y acompañamiento psicológico desde el primer momento.
Leer

  • 28/11/2018
Realitzada la taula redona ‘l’assistència psicològica en violència de gènere’

Els i les professionals participants, coincideixen en la necessitat d’acompanyament i d’atenció psicològica des del primer moment en que les dones maltractades s’informen o posen una denuncia. (Resum i vídeo de la jornada).
Leer

  • 26/11/2018
Curso de valoración de la situación de dependencia -COMPLETO- (Información actualizada 03/12/2018)

Esta actividad formativa para la cualificación de psicólogos y psicólogas valoradoras de personas en situación de dependencia, tiene previsto su inicio el 7 de enero de 2019. (Homologado por la Generalitat Valenciana).
Leer

  • 20/11/2018
Presentación del Plan de formación para profesionales que intervienen en el ámbito de la infancia y adolescencia en la Comunitat Valenciana

El COPCV ha organizado estas sesiones formativas con el objetivo de actualizar los conocimientos de los profesionales sobre los derechos y protección de la infancia y adolescencia, tratar la necesidad de un abordaje integral, de equipos interdisciplinares, así como unificar criterios, entre otros aspectos.
Leer

  • 20/11/2018
La soledad, la heterogeneidad del grupo y la necesidad de más psicólogos/as, entre los retos para afrontar el envejecimiento

Resumen de la IV Jornada Nacional de Psicología del Envejecimiento realizadas en Alicante los días 8 y 9 de noviembre de 2018.
Leer