Compareixença conjunta en les Corts del COPCV i del COEESCV amb motiu de la Nova Llei de Serveis Socials Inclusius

Andrea Ollero, Vocal de la Junta de Govern, ha expressat la postura del Col·legi afirmant que s’aposta per treballar en equips multidisciplinars.

El Col·legi està participant activament en l’Avantprojecte de Llei de la Generalitat de Serveis Socials Inclusius. Este dijous, 4 d’octubre junt amb Col·legi Oficial d’Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana (COEESCV), hem presentat un document mitjançant el qual remarquem que s’assegure la interdisciplinarietat de la intervenció, contant amb professionals provinents de la Psicologia, el Treball Social i l’Educació Social. Hem reivindicat que la figura del professional de referència d’aquests equips de serveis socials municipals, puga ser qualsevol dels perfils mencionats anteriorment, segons les necessitats i objectius de la intervenció. D’esta manera es pretén garantir la millor atenció possible, personal i individualitzada.

A este respecte, citem a Fernando Fantova, reconegut company que és a més, consultor social i educador social, quan diu que s’ha “d’explorar i explotar oportunitats en el procés de construcció d’uns nous serveis socials i intervenció social, cada vegada més basades en el coneixement i el valor afegit universal” siguent necessària la cooperació entre els diferents perfils professionals.

Després d’esta reunió, el COPCV, i la resta d’entitats, mantindrem entrevistes amb els partits polítics per formalitzar estes peticions i fer tot el possible per a que estiguen incloses en la redacció final de la norma. “Estem segurs de que arribarem a un consens per a que esta nova Llei tan espera naixa amb fortalesa”, ha subratllat Andrea Ollero, Vocal de la Junta de Govern del COPCV.

Imatge amb la qual la Conselleria va presentar la iniciativa #laQuartapota per referir-se als Serveis Socials

 Noticias relacionadas

  • 15/02/2019
Llei de la Generalitat de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana – Un treball ben fet

El COPCV de manera activa, ha defensat que la figura del professional de referència ha de ser decidida per l’equip de serveis socials municipals, sense preferència d’un professional sobre altre. Han de primar les necessitats i les característiques de la intervenció.
Leer

  • 13/02/2019
Publicada en el BOCV la Llei de la Generalitat de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana

Art.64-3. L'equip d'intervenció social estarà format per persones amb titulació universitària en les disciplines o les àrees de coneixement de treball social, educació social i psicologia.
Leer

  • 04/02/2019
Aprobación de la nueva Ley Valenciana de Servicios Sociales Inclusivos

La norma incide en la importancia del trabajo interdisciplinar de los y las profesionales de Psicología, Trabajo Social y Educación Social.
Leer

  • 29/01/2019
'La participación infantil es un medio para el cambio social' - Entrevista a las psicólogas del Gabinete Psicopedagógico Municipal de Mislata

Daniela Martínez y Ana Calvente, son las psicólogas coordinadoras del Plan Local de Infancia y Adolescencia de la ciudad. Un trabajo llevado a cabo entre todos los órganos municipales, que ha sido reconocido por UNICEF otorgándole a la ciudad la mención de Excelencia como ‘Ciudad amiga de la infancia'.
Leer

  • 25/01/2019
J.Rovira: “La intervenció social va més enllà d’aplicar recursos existents. Es tracta de definir processos que donen resposta a necessitats socials'

L’assessor de l’Àrea d'Intervenció Social del COPCV, ha participat en la jornada informativa ’30 anys treballant al teu costat’, organitzada per la Mancomunitat de la Ribera Baixa.
Leer