Esta noticia sólo es visible para Colegiados. Deberá entrar con su usuario y contraseña para visualizarla.

Acceso con usuario y contraseña

Acceso con certificado digital

También puede acceder con su DNI electrónico, certificado de la ACCV o certificado de la FNMT.


Iniciar sesión con DNI electrónico Iniciar sesión con certificado de la ACCV Iniciar sesión con certificado de la FNMT

Noticias relacionadas

  • 02/08/2019
Universitat de València. Convocatòria.

RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2019, del Rectorat, per la qual es convoca un concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2019-2020. Convocatòria número 9. [2019/7612].
Leer

  • 24/07/2019
Excel·lentíssima Diputació Provincial de València Gestió de Personal. Professor/a de Primaria (mestre/a amb l’especialitat d’educació infantil)

Convoca del concurs-oposició lliure de tres places de professor/a de Primaria (mestre/a amb l’especialitat d’educació infantil), convocatòria 23/17.
Leer

  • 18/07/2019
Universitat Jaume I (Castelló) Personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei.

Grup d’investigació de la Universitat Jaume I: WANT Prevenció Psicosocial y Organitzacions Saludables.
Leer

  • 17/07/2019
Universitat Miguel Hernández d’Elx (Alacant). Personal docent i investigador en règim de contractació laboral.Referència 1519/19.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)
Leer

  • 17/07/2019
Universitat Miguel Hernández d’Elx (Alacant) Personal docent i investigador en règim de contractació laboral. Referència 1520/19

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).
Leer

  • 12/07/2019
Universitat de València. Una plaça d’investigador o investigadora no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal

Projecte: «Cátedra sistem de innovación y apoyo a la gestión eficiente y sostenible de la movilidad urbana. CPI-19-244». [2019/6899]
Leer