Esta noticia sólo es visible para Colegiados. Deberá entrar con su usuario y contraseña para visualizarla.

Acceso con usuario y contraseña

Acceso con certificado digital

También puede acceder con su DNI electrónico, certificado de la ACCV o certificado de la FNMT.


Iniciar sesión con DNI electrónico Iniciar sesión con certificado de la ACCV Iniciar sesión con certificado de la FNMT

Noticias relacionadas

  • 17/04/2019
Universitat de València. Investigador o investigadora no doctors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal

Projecte: «Descifrando los mecanismos del léxico mental: desde el aprendizaje ortográfico hasta la integración semántica. CPI-19-124», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa».
Leer

  • 16/04/2019
Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària (IVASS) Dues places de psicòleg o psicòloga, grup A,

S’aproven les bases i es convoquen, pel torn de promoció interna, dues places de psicòleg o psicòloga, grup A, convocatòria 01/16, corresponents a l’oferta d’ocupació pública 2016.
Leer

  • 16/04/2019
Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària (IVASS) Sis places de psicòleg o psicòloga, grup A

S’aproven les bases i es convoquen, pel torn lliure i pel torn de persones amb diversitat funcional, sis places de psicòleg o psicòloga, grup A, convocatòria 03/16, corresponents a l’oferta d’ocupació pública 2016
Leer

  • 16/04/2019
Mancomunitat de Municipis de La Safor (València) Tècnic de joventut

OBERT. 10 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent a la inserció del present anunci en el Bop de 15/04/2019
Leer

  • 15/04/2019
Ajuntament de Nules (Castelló) Tècnic/a de la UPCCA (Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives)

OBERT. 10 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, de data 11/04/2019.
Leer

  • 10/04/2019
Mancomunidad "La Costera-Canal" (València) Tècnic/a - dinamitzador/a de joventut

OBERT. 10 dies hàbils, a partir de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València, de data 08/04/2019.
Leer