Les Corts Valencianes aproven per unanimitat la modificació de la Llei de Consells i Col·legis Professionals de la Comunitat

El punt més destacat, és la capacitat sancionadora del la Generalitat en cas d’estar exercint i no estar col·legiat o bé, al cometre alguna infracció. Esta modificació, ajudarà al COPCV a exigir als professionals d’esta disciplina a complir amb la legalitat vigent.

El dimecres 13 de febrer de 2019, el Ple de les Corts Valencianes ha aprovat la Proposició de Llei de modificació de la Llei de Consells i Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana pel que fa del capítol II del títol III en article 21, el qual fa referència a infraccions i sancions disciplinàries. S’afegeixen tres nous articles així com dos apartats, el 21 bis i 21 ter, que passem a detallar a continuació:

Article 21

Infraccions i sancions disciplinàries

1. Es considera infracció la vulneració de les normes deontològiques de la professió i de les normes col·legials.

Els estatuts de cada professió especificaran el quadre d'infraccions, que es classifiquen en faltes molt greus, greus i lleus.

2. Els estatuts, així mateix, contindran les sancions aplicables segons la classificació de l'apartat anterior. La suspensió de la condició de col·legiat o col·legiada per un termini superior a un any sense excedir els cinc anys o l'expulsió del col·legi només podrà ser acordada per la comissió d'una falta molt greu.

3. Es considerarà infracció molt greu l'exercici d'una professió col·legiada per aquelles persones que no complisquen l'obligació de col·legiació quan la normativa que la regule l'exigisca o quan realitzen actuacions professionals mentre s'executa una sanció de suspensió en l'exercici de la professió, i quan vulneren una resolució administrativa o judicial ferma d'inhabilitació professional, de declaració d'incompatibilitat administrativa o professional o de conflicte de interessos, o una disposició legal en què se establisca la prohibició d'exercici.

La mateixa valoració es farà per als professionals, les empreses i els ens que contracten professionals en aquests supòsits.

Article 21 bis

Potestat disciplinària

La Generalitat, mitjançant el departament que corresponga, exercirà la potestat disciplinària en els supòsits previstos en l'article 21.3 d'aquesta llei.

Article 21 ter

Infraccions molt greus

Les infraccions molt greus podran ser objecte de les sancions següents:

  • Inhabilitació professional durant un temps no superior a cinc anys.
  • Multa de entre 5.001 euros i 150.000 euros.

 

Des del Col·legi ens mostrem especialment satisfets amb esta modificació ja que ens ajudarà fer front a situacions il·licites i amb poc compromís amb la professió.

 

Corts Valencianes - Proposició de llei de modificació del capítol II del títol III de la Llei 6/1997, de 4 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de consells i col·legis professionals de la Comunitat Valenciana, presentada pels grups parlamentaris Popular, Socialista, Compromís i Podemos-Podem (RE número 106.921)

 

Las Corts Valencianes aprueban por unanimidad la modificación de la Ley Colegios Profesionales de la Comunitat (versión en castellano)Noticias relacionadas

  • 26/03/2019
El COPCV col·labora un any més, en la campanya ‘Per un esport sense violència’

L’Ajuntament de Castelló i el Patronat d’Esports tornen a posar en marxa esta iniciativa arrel dels bons resultats de la passada edició. Durant tres mesos, dos psicòlegs esportius impartiran xarrades i dinàmiques en alguns clubs infantils i d’esport base de la capital de la Plana.
Leer

  • 22/03/2019
I Fira de la Psicologia Valenciana

Estem organitzant este esdeveniment obert al públic, per a donar a conèixer las nostra disciplina i totes les àrees que la integren. Convideu a familiars i amics a la festa de la psicologia valenciana que tindrà lloc el pròxim 6 d'abril en la plaça de l'Ajuntament de València.
Leer

  • 22/03/2019
Coneix a Psic, el nou col·legiat/ada - I Fira de la Psicologia Valenciana

Estem ultimant els detalls d'este esdeveniment que tindrà lloc el dissabte 6 d'abril en la plaça de l'Ajuntament de València. Col·legiats i col·legiades, us animem a assistir amb les vostres famílies i amics per disfrutar d'este dia en el qual hi hauran xarrades impartides pels membres dels Grups de Treball del COPCV i activitats infantils.
Leer

  • 21/03/2019
VIII Carrera de las profesiones - Descuento para colegiados/as

El 31 de marzo se celebrará en València esta cursa solidaria que aporta un euro por dorsal a la Asociación para la lucha contra la leucemia de la Comunitat Valenciana.
Leer

  • 21/03/2019
XVI Congreso Nacional de Estudiantes de Psicología "Crece como profesional, amplía horizontes"

3, 4 y 5 de Abril del 2019 en el campus de la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante)
Leer

  • 21/03/2019
VIII Carrera de las profesiones

El 31 de marzo se celebrará en València esta cursa solidaria que aporta un euro por dorsal a la Asociación para la lucha contra la leucemia de la Comunitat Valenciana.
Leer