Esta noticia sólo es visible para Colegiados. Deberá entrar con su usuario y contraseña para visualizarla.

Acceso con usuario y contraseña

Acceso con certificado digital

También puede acceder con su DNI electrónico, certificado de la ACCV o certificado de la FNMT.


Iniciar sesión con DNI electrónico Iniciar sesión con certificado de la ACCV Iniciar sesión con certificado de la FNMT

Noticias relacionadas

  • 23/10/2019
Ajuntament d'Alberic (València) Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local

20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Boletín Oficial del Estado. (BOE núm. 254, de 22/10/2019)
Leer

  • 23/10/2019
Ajuntament de Manises (València) Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local.

10 dies naturals a partir de la publicació en la web de l'Ajuntament, que s'ampliaran al dia laborable següent en cas que el termini acabe en dia inhàbil. Data de publicació en la web: 18/10/2019
Leer

  • 18/10/2019
Universitat de València. Una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal.

Projecte: «Intervención Socio-emocional apoyada en TIC. Desarrollo de la responsabilidad y el bienestar en la comunidad educativa. CPI-19-328», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa».
Leer

  • 16/10/2019
Ajuntament d'Algemesí (València) convocatòria i bases per a la constitució d'una borsa de treball de psicòlegs per al servici d'orientació escolar

Les instàncies per a formar part del procés selectiu aniran dirigides a l'Alcaldessa/Presidenta i podran presentar-se durant el termini de 5 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València.
Leer

  • 15/10/2019
Ajuntament de Castelló. Tècnic/a de Recursos Humans

OBERT. 20 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci de convocatòria en el BOP de 12/10/2019.
Leer

  • 01/10/2019
Mancomunitat de la Ribera Alta (València) Constitució de borsa de treball temporal de psicologia

El termini per a la presentació de sol·licituds de participació en el procés de selecció i constitució de la borsa és de 20 dies hàbils comptadors des de l’endemà de l’ inserció d’este anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València.
Leer