Psicòlegs i psicòlogues, ja podeu sol·licitar en la Universitat, el certificat d’aptitud pedagògica per a exercir d’orientador/a educatiu/va

Aquest certificat convalida el Máster de Secundària per a poder presentar-se a les oposicions de secundària de l’especialitat d’Orientació Educativa. El COPCV continuarà treballant per potenciar la figura del psicòleg/a com el professional més adequat per desenvolupar les funcions de orientador/a educatiu/va.

El 4 de gener de 2019 es va publicar en el DOGV la resolució de 27 de novembre de 2018, per la qual es concreta l’acreditació de la formació pedagògica i didàctica detallant les característiques per poder impartir docència en l’Educació Secundària Obligatòria, el Batxillerat, la Formació Professional i l’ensenyament d’idiomes.

La formació pedagògica i didàctica es pot acreditar de les següents formes:

➣ Estar en possessió del títol oficial de Màster Universitari de Professor/a en Educació Secundària que habilita per a aquest exercici.

➣ En cas de no tindre el màster:

- Els i les llicenciats de Psicologia abans de l’1 d’octubre de 2009, podran acreditar la formació pedagògica i didàctica amb un certificat d’aptitud pedagògica expedit per la universitat on haguera obtingut el títol. En este certificat haurà de constar que s’han superat un mínim de 60 crèdits relacionats amb la formació pedagògica i didàctica que li aporten les competències i els coneixements requerits per la Llei orgànica 2/2006,de 3 de maig, d’educació.

- Aquest certificat li convalidarà el Máster de Secundària per a poder presentar-se a les oposicions de secundària de l’especialitat d’Orientació Educativa. Es podrà demanar en les secretaries de les diferents Facultats.

➣ Haver impartit docència, abans de l’acabament del curs 2008-2009, durant un mínim de dos cursos acadèmics complets o, a falta d’això, 12 mesos en períodes continus o discontinus en centres públics o privats d’ensenyaments reglats degudament autoritzats, en els ensenyaments d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional o escoles oficials d’idiomes.

 

Això vol dir que els i les professionals de la Psicologia ja podeu sol·licitar en la Universitat, el certificat d’aptitud pedagògica i didàctica per a presentar-vos a les oposicions de secundària de l’especialitat d’Orientació Educativa. Complint els requisits concretats en l’esmentada resolució, podeu accedir al sistema educatiu sense tindre el Màster Universitari de Professor/a en Educació Secundària.

Esta resolució arriba després de temps de diferents intents que, conjuntament amb la Facultat de Psicologia, el COPCV ha realitzat per aconseguir que la Conselleria d’Educació considerara suficientment acreditada la formació pedagògica i didàctica amb el certificat i els requisits anteriorment mencionats, per als llicenciats/ades en Psicologia abans de l’any  2009, que no estigueren en possessió del Màster Universitari de Professor/a en Educació Secundària.

Al final del 2018, en entrevista amb el Director General de Centres, Joaquín Carrión  i en presència del Degà de COPCV, Francisco Santolaya, i la Degana de la Facultat de Psicologia de València, Mª Dolores Sancerni, es va acordar l’elaboració d’un document per part de la nostra assessoria jurídica, fonamentant la valia de tal acreditació de la Universitat. Motivat també, per la defensa de la situació dels col·legiats i col·legiades ja que en altres autonomies, el certificat d’aptitud pedagògica de la Facultat de València sí era vàlid. 

Per tant, actualment, després de la resolució que ens ocupa, podem dir que les nostres gestions han donat els seus fruits i que ens mostrem satisfets i satisfetes amb els tràmits desenvolupats. Continuarem defensant que la figura del psicòleg educatiu és la més adequada per desenvolupar les funcions d’orientador/a educatiu/va i que esta plaça dins el sistema educatiu, requereix del coneixements de la Psicologia. Des del COPCV, seguirem treballant per potenciar la incorporació de més psicòlegs i psicòlogues al Sistema Educatiu i pel reconeixement de la Psicologia Educativa com la necessària per donar resposta adequada a la inclusió educativa i als reptes de la societat del segle XXI.Noticias relacionadas

  • 26/03/2019
El COPCV col·labora un any més, en la campanya ‘Per un esport sense violència’

L’Ajuntament de Castelló i el Patronat d’Esports tornen a posar en marxa esta iniciativa arrel dels bons resultats de la passada edició. Durant tres mesos, dos psicòlegs esportius impartiran xarrades i dinàmiques en alguns clubs infantils i d’esport base de la capital de la Plana.
Leer

  • 22/03/2019
I Fira de la Psicologia Valenciana

Estem organitzant este esdeveniment obert al públic, per a donar a conèixer las nostra disciplina i totes les àrees que la integren. Convideu a familiars i amics a la festa de la psicologia valenciana que tindrà lloc el pròxim 6 d'abril en la plaça de l'Ajuntament de València.
Leer

  • 22/03/2019
Coneix a Psic, el nou col·legiat/ada - I Fira de la Psicologia Valenciana

Estem ultimant els detalls d'este esdeveniment que tindrà lloc el dissabte 6 d'abril en la plaça de l'Ajuntament de València. Col·legiats i col·legiades, us animem a assistir amb les vostres famílies i amics per disfrutar d'este dia en el qual hi hauran xarrades impartides pels membres dels Grups de Treball del COPCV i activitats infantils.
Leer

  • 21/03/2019
VIII Carrera de las profesiones - Descuento para colegiados/as

El 31 de marzo se celebrará en València esta cursa solidaria que aporta un euro por dorsal a la Asociación para la lucha contra la leucemia de la Comunitat Valenciana.
Leer

  • 21/03/2019
XVI Congreso Nacional de Estudiantes de Psicología "Crece como profesional, amplía horizontes"

3, 4 y 5 de Abril del 2019 en el campus de la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante)
Leer

  • 21/03/2019
VIII Carrera de las profesiones

El 31 de marzo se celebrará en València esta cursa solidaria que aporta un euro por dorsal a la Asociación para la lucha contra la leucemia de la Comunitat Valenciana.
Leer