760 noticias encontradas relacionadas con Educativa

Página 1 de 51

La Conselleria d'Educació, cultura i Esport ha elaborat una guia d'acompanyament emocional a l'alumnat davant de la COVID-19. El document orienta els equips docents en la detecció i la superació de les barreres emocionals que hagen pogut sorgir entre la població escolar durant el confinament i que pot servir per facilitar que l'alumnat aprenga a augmentar la seua resiliència.

Autor/es: José Hernando Ávila-Toscano, Yesika Rojas-Sandoval y Teremy Tovar-Ortega

Autor/es: Naiara Escalante-Mateos, Arantza Fernández-Zabala, Eider Goñi-Palacios e Iker Izar de la Fuente-Díaz de Cerio

El COPCV amb l'objectiu de potenciar les competències professionals i possibilitar l'intercanvi de bones pràctiques, ha actualitzat l'espai de Psicologia Educativa al web del col·legi. 

Mesures d'actuació davant la COVID-19 per al curs acadèmic 2020-2021 en centres educatius que impartisquen ensenyaments no universitaris i els seus serveis complementaris. Document facilitat per la Generalitat Valenciana.

Per la qual es dicten instruccions per a l’organització dels serveis psicopedagògics escolars i dels gabinets psicopedagògics escolars autoritzats durant el curs 2020-2021.

Per la qual s’autoritza i es regula el funcionament, amb caràcter experimental, d’uni-tats educatives terapèutiques en les províncies d’Alacant i València per a la resposta integral a l’alumnat amb neces-sitats educatives especials derivades de trastorns greus de salut mental, per al curs escolar 2020-2021

Autor/es: Javier Álvarez-Bermúdez y Francisco Javier Barreto-Trujillo

Autor/es: María Esteban-García, Rebeca Cerezo-Menéndez, Antonio Cervero-Fernández, Ellían Tuero-Herrero y Ana Bernardo-Gutiérrez

Autor/es: Indalecio Ramudo-Andion, Eduardo Barca-Enriquez, Juan Carlos Brenlla-Blanco, Manuel Peralbo-Uzquiano y Alfonso Barca-Lozano.