Reproducció de les IX Jornades Psicologia, Educació i Municipi 'Els municipis com agents educatius' celebrades a Sueca

Mes de 200 persones participaren en les IX Jornades que serveixen per donar a conèixer noves iniciatives adequades al context educatiu i municipal actual.

Davant la gran acollida i participació per part dels assistents, i no assistents, a les IX Jornades de Gabinets Municipals, posem a la vostra disposició una reproducció del que van ser les Jornades pas a pas. 
 
Les Jornades inaugurades per Francisco Santolaya, degà del COPCV, contaren amb la participació del professor Francesco Tonucci en la ponència marc "La ciutat de les xiquetes i els xiquets: Una nova filosofia de govern de la ciutat". Més de 200 especialistes i interessats, assistiren a l’acte amb l’objectiu de convertir les Jornades en punt de trobada per a professionals que treballen en l’àmbit de l’administració Local (gabinets municipals, serveis socials…) i professionals de l’àmbit de la psicologia en general.
 
Les jornades organitzades periòdicament per la Comissió d’intervenció Municipal del Col·legi Oficial de Psicòlegs, han comptat amb la col·laboració de l’ajuntament de Sueca, la Diputació de València, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i la Fundació Bromera.
 

Taula Redona: “La comunitat com agent educatiu”

"Ciutat Educadora: un model global d’intervenció educativa des del municipi"
Ponent: Sr. Salvador Almenar, Psicòleg Municipal, cap de servei de Benestar Social, Educació, Infància i  Persones Majors de l'Ayuntament de Mislata.

“El Ple infantil Municipal de participació i intervenció”
Ponent: Sra. Montse Blay Pèrez. Psicòloga Municipal,  coordinadora del servei Psicopedagògic Municipal de  l’Ajuntament de Benetusser.

Presenta: Sr. Isidre Mansanet Mansanet. Psicòleg. Diputació de València.

Acte Inaugural:

Il·lm. Sr. Salvador Campillo Moncho, Alcalde de l'Excm. Ajuntament de Sueca.

Il·lm. Sr. Francisco Santolaya Ochando, Degà del Col·legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana.

Il·lma. Sra. Remedios Avia Ferrer, Diputada Delegada de Personal de l’ Excma. Diputaciò Provincial de València.

Ponència: "Municipi i educació"

Ponent: Il·lma. Sra. Elena Bastidas Bono, Presidenta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

Presenta:  Sra. Andrea Ollero Muñoz. Psicòloga municipal a la Mancomunitat de la Safor. Vocal de la Junta de Govern del COPCV.

Ponència Marc: "La ciutat de les xiquetes i els xiquets" (Una nova filosofia de govern de la ciutat)

PART I:

PARTE II:

A càrrec de: Sr. Francesco Tonucci. Investigador del ISTC - CNR, Responsable del Proyecto Internacional La ciudad de las niñas y de los niños.

Presenta: Sr. Carles Vendrell Carbó. Psicòleg  municipal a l’Ajuntament de Sueca. Comissió d’Intervenció Municipal del COPCV.

Cloenda.

Sra. Andrea Ollero Muñoz. Psicòloga municipal a la Mancomunitat de la Safor. Vocal de la Junta de Govern del COPCV.
Sra. Raquel Tamarit Iranzo, Regidora d'Educació de l'Excm. Ajuntament de Sueca.Noticias relacionadas