721 noticias encontradas relacionadas con Educativa

Página 1 de 49

Pel qual es regula l’admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. [2020/2728]

Elaborada conjuntament amb la Conselleria d'Educació, te l’objectiu d'ajudar a les famílies a fer front a la situació de confinament en el domicili amb els seus fills i filles a causa de l’estat d’alarma decretat per fer front al coronavirus Covid-19.

Autor/es: M. Buongiorno, E. Vaucheret, M.Giacchino, P.Mayoni, A.Polin, M.Pardo-Campos

L'activitat es celebrarà a Gandia i Oliva els dies 10 i 11 de Març de 2020. Inscripció ací.

La actividad propuesta y organizada por el GT de Atención Temprana del COPCV en Alicante, tendrá lugar el próximo 7 de marzo en el Centro de Congresos Ciutat d'Elx

L'activitat es celebraà a Gandia i Oliva  els dies 10  i 11 de Març de 2020 (Programa provisional)

La actividad organizada por el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León tendrá lugar el 1 de febrero de 2020 en Valladolid

El periodo de inscripciones del Congreso que se celebrará en Córdoba del 17 al 19 de junio de 2020, ya está abierto.

Del Consell, de regulació de l’organització i el funcionament dels centres públics que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil o d’Educació Primària

S’autoritza i es regula el funcionament, amb caràcter experimental, d’unitats educatives terapèutiques per a la resposta integral a l’alumnat amb necessitats educatives especials derivades de trastorns greus de salut mental, per al curs escolar 2019-2020.

La actividad tiene previsto su inicio el día 3 de diciembre de 2019.

Per segon any consecutiu la Direcció General d'Infància i Adolescència convoca aquest curs. El formulari d'inscripció estarà obert fins les 14h. del 4 d'octubre de 2019. L'aforament és limitat i l'admissió es farà per orde d'inscripció. / Por segundo año consecutivo la Dirección General de Infancia y Adolescencia en el convoca este curso. El formulario de inscripción estará abierto hasta las 14h. del 4 de octubre de 2019. El aforo es limitado por lo que la admisión se hará por orden de inscripción.

Madrid, Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, 2019, 194 p.

Serie: Educación, Madrid, Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, 2019, 369 p.

Per la qual es resol la convocatòria de subvencions per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d’ajun-taments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2019