60 noticias encontradas relacionadas con Junta General

Página 1 de 4

Acta de la Junta General Ordinaria del Col·legi Oficial de Psicología de la Comunitat Valenciana, celebrada el 25 de marzo de 2023/Acta de la Junta General Ordinaria del Col·legi Oficial de Psicología de la Comunitat Valenciana, celebrada el 25 de marzo de 2023.

Valencia, 1 de marzo de 2024, a las 18.30 horas en primera convocatoria y a las 19.00 horas en segunda convocatoria / Valencia, 1 de març de 2024, a les 18.30 hores en primera convocatòria i a les 19.00 hores en segona convocatòria.

Valencia, día 1 de marzo de 2024 - València, dia 1 de març de 2024

Celebrada el 25 de març en la seu del COPCV-Alacant.

Acta de la Junta General Ordinaria del Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, celebrada el 25 de febrero de 2022 / Acta de la Junta General Ordinaria del Col·legi Oficial de Psicología de la Comunitat Valenciana, celebrada el 25 de febrero de 2022.

Alicante, 25 de marzo de 2023, a las 18.30 horas en primera convocatoria y a las 19.00 horas en segunda convocatoria / Alacant, 25 de març de 2023, a les 18.30 hores en primera convocatòria i a les 19.00 hores en segona convocatòria.

Alicante, día 25 de marzo de 2023 - Alacant, dia 25 de març de 2023

Acta de la Junta General Ordinaria del Col·legi Oficial de Psicología de la Comunitat Valenciana, celebrada el 5 de marzo de 2021

Online, día 25 de febrero de 2022 - Online, día 25 de febrer de 2022

El 5 de març es celebrà la Junta General Ordinària del COPCV que enguany, es va retransmetre per streaming.

Acta y documentación de la Junta General Ordinaria nº 20 del Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, celebrada el 28 de febrero de 2020

Online, día 5 de marzo de 2021 - Online, día 5 de març de 2021

El 28 de febrer es celebrà la Junta General Ordinària del COPCV. Els col·legiats i col·legiades presents van ratificar tots els punts sotmesos a votació.