Horari de la seu Central i seu de Castelló - Horario de la sede Central y sede de Castellón

Per motiu de formació del personal, la seu de València (carrer Compte d´Olocau, 1 baix) i Castelló (carrer Sant Josep, 2) romandràn tancades el 24 de juliol. / Por motivo de formación del personal, las sedes de València (calle Conde de Olocau, 1 bajo) y Castellón permanecerán cerradas el 24 de julio.

El dimarts 24 de juliol las seus del COPCV a València (carres Compte d´Olocau, 1 baix) i Castelló (carrer Sant Josep, 2) romandràn tancades per formació del personal.

El martes 24 de julio las sedes del COPCV de València (calle Conde de Olocau, 1) y Castellón (calle San Jose, 2) permanecerán cerradas por formación del personal.Noticias relacionadas

  • 28/07/2019
Ampliación plazo presentación solicitudes de la Acreditación Nacional de Psicólogo/a Experto/a en Psicología Educativa

La Comisión Nacional de Acreditación Profesional (CNAP) ha ampliado el plazo de presentación de solicitudes de la Acreditación Nacional de Psicólogo/a Experto/a en Psicología Educativa – Vía Extraordinaria hasta el 11/06/2020.
Leer

  • 24/06/2019
Horari d'estiu - Horario de verano

Del 16 de juny al 15 de setembre - Del 16 de junio al 15 de septiembre
Leer

  • 23/06/2019
Horari de les oficines seu Alacant - Horario oficinas sede Alicante

El dimarts 25 de juny les oficines de la seu d'Alacant romandran tancades per motiu de la festivitat de les Fogueres de Sant Joan - El martes 25 de junio las oficinas de la sede de Alicante permanecerán cerradas por motivo de las fiestas de las Hogueras de San Juan.
Leer

  • 12/05/2019
Informació d'utilitat fiscal - Información de utilidad fiscal

Campanya RENDA 2018 - Campaña RENTA 2018. Deducció de quotes satisfetes a Col·legis professionals - Deducción de cuotas satisfechas a colegios profesionales.
Leer

  • 30/04/2019
Horari de les oficines seu Alacant - Horario oficinas sede Alicante

El dijous 2 d´maig les oficines de la seu de Alacant romandran tancades - El jueves 2 de mayo las oficinas de la sede de Alicante permanecerán cerradas.
Leer