Informació d'utilitat fiscal - Información de utilidad fiscal

Campanya RENDA 2018 - Campaña RENTA 2018. Deducció de quotes satisfetes a Col·legis professionals - Deducción de cuotas satisfechas a colegios profesionales.

 INFORMACIÓ D'UTILITAT FISCAL
Vos recordem que d'acord amb el que preveu el “Article 10. (Despeses deduïbles per quotes satisfetes a sindicats i Col·legis professionals), del Reial Decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a la determinació del rendiment net del treball, seran deduïbles les quotes satisfetes a Col·legis professionals”.
Una vegada determinat el rendiment integre del treball, heu de procedir a la deducció dels despeses, entre les quals es troba inclòs l'import de la quota col·legial satisfeta durant l'exercici 2018, si el treball que vau realitzar durant el dit exercici va ser com a psicòleg/a.
L'import de la quota col·legial ordinària per a un col·legiat/da que ho haja sigut tot l'any és de 210.60.-€

Pots descarregar els justificants dels pagaments de l'any 2018 en l'enllace següent: https://www.cop-cv.org/ventanilla-unica/area-reservada-a-colegiados/datos-bancarios/
INFORMACIÓ: 96 392 25 95 / 902 882 280 (Ext.1)

________________________________________

 INFORMACIÓN DE UTILIDAD FISCAL
Os recordamos que de acuerdo con lo previsto en el “Artículo 10. (Gastos deducibles por cuotas satisfechas a sindicatos y Colegios profesionales), del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para la determinación del rendimiento neto del trabajo, serán deducibles las cuotas satisfechas a Colegios profesionales”.
Una vez determinado el rendimiento integro del trabajo, debéis proceder a la deducción de los gastos, entre los que se encuentra incluido el importe de la cuota colegial satisfecha durante el ejercicio 2018, si el trabajo que realizasteis durante dicho ejercicio fue como psicólogo/a.
El importe de la cuota colegial ordinaria para un colegiado/a que lo haya sido todo el año es de 210.60.-€
Puedes descargar los justificantes de los pagos del año 2018 en el siguiente enlace: https://www.cop-cv.org/ventanilla-unica/area-reservada-a-colegiados/datos-bancarios/
INFORMACIÓN: 96 392 25 95 / 902 882 280 (Ext.1)Noticias relacionadas

  • 28/07/2019
Ampliación plazo presentación solicitudes de la Acreditación Nacional de Psicólogo/a Experto/a en Psicología Educativa

La Comisión Nacional de Acreditación Profesional (CNAP) ha ampliado el plazo de presentación de solicitudes de la Acreditación Nacional de Psicólogo/a Experto/a en Psicología Educativa – Vía Extraordinaria hasta el 11/06/2020.
Leer

  • 24/06/2019
Horari d'estiu - Horario de verano

Del 16 de juny al 15 de setembre - Del 16 de junio al 15 de septiembre
Leer

  • 23/06/2019
Horari de les oficines seu Alacant - Horario oficinas sede Alicante

El dimarts 25 de juny les oficines de la seu d'Alacant romandran tancades per motiu de la festivitat de les Fogueres de Sant Joan - El martes 25 de junio las oficinas de la sede de Alicante permanecerán cerradas por motivo de las fiestas de las Hogueras de San Juan.
Leer

  • 30/04/2019
Horari de les oficines seu Alacant - Horario oficinas sede Alicante

El dijous 2 d´maig les oficines de la seu de Alacant romandran tancades - El jueves 2 de mayo las oficinas de la sede de Alicante permanecerán cerradas.
Leer

  • 26/04/2019
Horari de les oficines seu València - Horario oficinas sede València

El dimarts 30 d´abril les oficines de la seu de València romandran tancades - El martes 30 de abril las oficinas de la sede de València permanecerán cerradas.
Leer