Informació d'utilitat fiscal - Información de utilidad fiscal

Campanya RENDA 2021. Deducció de quotes satisfetes a col·legis professionals - Campaña RENTA 2021 - Deducción de cuotas satisfechas a colegios profesionales.

INFORMACIÓ D'UTILITAT FISCAL
Vos recordem que d'acord amb el que preveu el “Article 10. (Despeses deduïbles per quotes satisfetes a sindicats i Col·legis professionals), del Reial Decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a la determinació del rendiment net del treball, seran deduïbles les quotes satisfetes a Col·legis professionals”.

Una vegada determinat el rendiment integre del treball, heu de procedir a la deducció dels despeses, entre les quals es troba inclòs l'import de la quota col·legial satisfeta durant l'exercici 2021, si el treball que vau realitzar durant el dit exercici va ser com a psicòleg/a.

L'import de la quota col·legial ordinària per a un col·legiat/da que ho haja sigut tot l'any és de 216,00€

Pots descarregar els justificants dels pagaments de l'any 2021 en l'enllace següent: https://www.cop-cv.org/ventanilla-unica/area-reservada-a-colegiados/certificados/certificado-de-pago-de-cuotas/

INFORMACIÓ: 96 392 25 95
________________________________________
 
INFORMACIÓN DE UTILIDAD FISCAL
Os recordamos que de acuerdo con lo previsto en el “Artículo 10. (Gastos deducibles por cuotas satisfechas a sindicatos y Colegios profesionales), del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para la determinación del rendimiento neto del trabajo, serán deducibles las cuotas satisfechas a Colegios profesionales”.

Una vez determinado el rendimiento integro del trabajo, debéis proceder a la deducción de los gastos, entre los que se encuentra incluido el importe de la cuota colegial satisfecha durante el ejercicio 2021, si el trabajo que realizasteis durante dicho ejercicio fue como psicólogo/a.

El importe de la cuota colegial ordinaria para un colegiado/a que lo haya sido todo el año es de 216,00€

Puedes descargar los justificantes de los pagos del año 2021 en el siguiente enlace: https://www.cop-cv.org/ventanilla-unica/area-reservada-a-colegiados/certificados/certificado-de-pago-de-cuotas/

INFORMACIÓN: 96 392 25 95Noticias relacionadas

  • 23/03/2023
Horari seu d'Alacant / Horario sede de Alicante

El 24 de març, de 9:30h. a 12:30h., romandrà tancada. / El 24 de marzo, de 9:30h. a 12:30h., permanecerá cerrada.
Leer

  • 15/03/2023
Horari Magdalena - Horario Magdalena

Horari d'atenció al públic en la seu de Castelló. / Horario de atención al público en la sede de Castellón.
Leer

  • 15/03/2023
Horari de Falles - Horario de Fallas

Horari atenció al públic en les seus de València. Horario atención al público en las sedes de València.
Leer

  • 10/03/2023
Horario Sede del Centro de Formación (València)

Se informa que la Sede del Centro de Formación sita en la c/ Pintor Navarro LLorens, 19 y 21 bajos (València), cerrará la atención al público el día 10 de marzo, en horario de 15.00h. a 17.00h.
Leer

  • 03/03/2023
Póliza de Responsabilidad Civil profesional para colegiados/as

Ésta es obligatoria para todos los psicólogos/as que trabajan en el ámbito de la Psicología Clínica y de la Salud. Debéis de renovar la póliza antes del 19 de marzo.
Leer

  • 16/01/2023
Horario Sede del Centro de Formación (València)

Se informa que la Sede del Centro de Formación sita en la c/ Pintor Navarro LLorens, 19 y 21 bajos (València), cerrará la atención al público el día 19 de enero, en horario de 17.30h. a 19.15h.
Leer