Informació d'utilitat fiscal - Información de utilidad fiscal

Campanya RENDA 2022. Deducció de quotes satisfetes a col·legis professionals - Campaña RENTA 2022 - Deducción de cuotas satisfechas a colegios profesionales.

INFORMACIÓ D'UTILITAT FISCAL
Vos recordem que d'acord amb el que preveu el “Article 10. (Despeses deduïbles per quotes satisfetes a sindicats i Col·legis professionals), del Reial Decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a la determinació del rendiment net del treball, seran deduïbles les quotes satisfetes a Col·legis professionals”.

Una vegada determinat el rendiment integre del treball, heu de procedir a la deducció dels despeses, entre les quals es troba inclòs l'import de la quota col·legial satisfeta durant l'exercici 2022, si el treball que vau realitzar durant el dit exercici va ser com a psicòleg/a.

L'import de la quota col·legial ordinària per a un col·legiat/da que ho haja sigut tot l'any és de 222,00€.

Pots descarregar els justificants dels pagaments de l'any 2022 en l'enllaç següent: https://www.cop-cv.org/ventanilla-unica/area-reservada-a-colegiados/certificados/certificado-de-pago-de-cuotas/

INFORMACIÓ: 96 392 25 95
________________________________________
 
INFORMACIÓN DE UTILIDAD FISCAL
Os recordamos que de acuerdo con lo previsto en el “Artículo 10. (Gastos deducibles por cuotas satisfechas a sindicatos y Colegios profesionales), del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para la determinación del rendimiento neto del trabajo, serán deducibles las cuotas satisfechas a Colegios profesionales”.

Una vez determinado el rendimiento integro del trabajo, debéis proceder a la deducción de los gastos, entre los que se encuentra incluido el importe de la cuota colegial satisfecha durante el ejercicio 2022, si el trabajo que realizasteis durante dicho ejercicio fue como psicólogo/a.

El importe de la cuota colegial ordinaria para un colegiado/a que lo haya sido todo el año es de 222,00€

Puedes descargar los justificantes de los pagos del año 2022 en el siguiente enlace: https://www.cop-cv.org/ventanilla-unica/area-reservada-a-colegiados/certificados/certificado-de-pago-de-cuotas/

INFORMACIÓN: 96 392 25 95Noticias relacionadas

  • 19/01/2024
Horari de les oficines seu València - Horario oficinas sede València

El dilluns 22 de gener les oficines de la seu de València romandran tancades - El lunes 22 de enero las oficinas de la sede de València permanecerán cerradas.
Leer

  • 29/12/2023
Horari de la seu de Castelló. Horario de la sede de Castellón

El 29 de desembre, la seu del COPCV-Castelló romandrà tancada per la vesprada. El 29 de diciembre, la sede del COPCV-Castellón permanecerá cerrada por la tarde.
Leer

  • 22/12/2023
Horari de la Seu de Castellò. Horario de la Sede de Castellón

El 22 i el 29 de desembre, la seu del COPCV-Castelló romandrà tancada per la vesprada. El 22 y el 29 de diciembre la sede del COPCV-Castellón permanecerá cerrada por la tarde.
Leer

  • 05/12/2023
AVÍS: la seu del COPCV-Castelló romandrà tancada durant el dia de hui, 5 de desembre

Aviso: la sede del COPCV-Castellón permanecerá cerrada durante el día de hoy, 5 de diciembre.
Leer

  • 01/09/2023
Os recordamos que seguimos con el horario de verano

Fins el 15 de setembre - Hasta el 15 de septiembre.
Leer

  • 20/08/2023
Horari període estival - Horario periodo estival

Informació horari estiu - Información horario verano.
Leer