665 noticias encontradas relacionadas con Oferta laboral

Página 1 de 45

OBERT. 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província núm. 19, de 13/02/2021.

Publicado hoy en el BOE la apertura de presentación de solicitudes

Publicado hoy en el BOE la apertura de presentación de instancias.

Projecte: «Estrategias motivacionales en la intervención con hombres con problemas de consumo de alcohol y otras drogas condenados por violencia de género: un estudio experimental. CPI-20-499».

Edicte de l’Ajuntament de Picassent sobre aprovació de les bases selectives per a la constitució d’una borsa d’ocupació de la categoria de TSAE psicòleg o psicòloga per al servici especialitzat d’atenció a la família i a la infància (EEIIA).

Publicado hoy en el BOE la apertura de presentación de instancias.

Projecte: «Housing for immigrants and community integration in Europe and beyond: strategies, policies, dwellings, and governance (MERGING). CPI-20-486». [2021/844]

Les sol·licituds s’han de presentar, en el termini de 20 dies naturals,comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València, tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i en la web municipal: www.gandia.org.

Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre bases de l’oposició lliure per a la provisió d’una plaça de psicòleg/a, convocatòria número 32/17.

Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre bases de l’oposició lliure per a la provisió d’una plaça de psicòleg/a, inclosa en l’oferta d’ocupació pública de l’any 2017. Convocatòria número 31/17.

Pro- jecte: «Efecto de factores atencionales y lingüísticos en la adquisición de información de señales de tráfico: datos comportamentales y fisiológicos en conductores con y sin dislexia. CPI-20-463», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa»

El termini de presentació d’instàncies serà de vint dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquestes Bases en el Boletín Oficial del Estado.