Informació d'utilitat fiscal - Información de utilidad fiscal

Campanya RENDA 2016 - Campaña RENTA 2016

INFORMACIÓ D'UTILITAT FISCAL

Vos recordem que d'acord amb el que preveu el “Article 10. (Despeses deduïbles per quotes satisfetes a sindicats i Col·legis professionals), del Reial Decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a la determinació del rendiment net del treball, seran deduïbles les quotes satisfetes a Col·legis professionals”.
Una vegada determinat el rendiment integre del treball, heu de procedir a la deducció dels despeses, entre les quals es troba inclòs l'import de la quota col•legial satisfeta durant l'exercici 2016, si el treball que vau realitzar durant el dit exercici va ser com a psicòleg.

L'import de la quota col·legial ordinària per a un col·legiat que ho haja sigut tot l'any és de 206.04.-€

INFORMACIÓ: 96 392 25 95 / 902 882 280 (Ext.1)


INFORMACIÓN DE UTILIDAD FISCAL

Os recordamos que de acuerdo con lo previsto en el “Artículo 10. (Gastos deducibles por cuotas satisfechas a sindicatos y Colegios profesionales), del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para la determinación del rendimiento neto del trabajo, serán deducibles las cuotas satisfechas a Colegios profesionales”.
Una vez determinado el rendimiento integro del trabajo, debéis proceder a la deducción de los gastos, entre los que se encuentra incluido el importe de la cuota colegial satisfecha durante el ejercicio 2016, si el trabajo que realizasteis durante dicho ejercicio fue como psicólogo.

El importe de la cuota colegial ordinaria para un colegiado que lo haya sido todo el año es de 206.04.-€

INFORMACIÓN: 96 392 25 95 / 902 882 280 (Ext.1)


 

 Noticias relacionadas

  • 11/04/2018
Horari de la Seu d'Alacant - Horario de la sede de Alicante

Amb motiu de la Festivitat de la Santa Faç, l'oficina del COPCV d'Alacant romandrà tancada el 12 d'abril. / Con motivo de la Festividad de la Santa Faz, la oficina del COPCV de Alicante permanecerá cerrada el 12 de abril.
Leer

  • 06/04/2018
Horari de les oficines Seu València - Horario oficinas Sede València

El dilluns 9 d´abril les oficines de la Seu de València romandran tancades - El 9 de abril las oficinas de la Sede de Valencia permanecerán cerradas.
Leer

  • 15/03/2018
Horari de Falles / Horario de Fallas

Horari atenció al públic en les seus de València. Horario atención al público en las sedes de València.
Leer

  • 02/03/2018
Horari per les festes de la Magdalena / Horario por las fiestas de la Magdalena

Horari atenció al públic en la seu de Castelló. Horario de atención al público en la sede de Castellón.
Leer

  • 27/02/2018
Avis important horari atenció al públic – Aviso importante horario atención al público.

Els dies 1 i 2 de març les seus del Col·legi c/ Alberic, 35-baix i c/ Pintor Navarro Llorens, 19-21-baix, romandran tancades - Los días 1 y 2 de marzo las sedes del Colegio c/ Alberic, 35-bajo y c/ Pintor Navarro Llorens, 19-21 bajo, permanecerán cerradas
Leer