Informació d'utilitat fiscal - Información de utilidad fiscal

Campanya RENDA 2016 - Campaña RENTA 2016

INFORMACIÓ D'UTILITAT FISCAL

Vos recordem que d'acord amb el que preveu el “Article 10. (Despeses deduïbles per quotes satisfetes a sindicats i Col·legis professionals), del Reial Decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a la determinació del rendiment net del treball, seran deduïbles les quotes satisfetes a Col·legis professionals”.
Una vegada determinat el rendiment integre del treball, heu de procedir a la deducció dels despeses, entre les quals es troba inclòs l'import de la quota col•legial satisfeta durant l'exercici 2016, si el treball que vau realitzar durant el dit exercici va ser com a psicòleg.

L'import de la quota col·legial ordinària per a un col·legiat que ho haja sigut tot l'any és de 206.04.-€

INFORMACIÓ: 96 392 25 95 / 902 882 280 (Ext.1)


INFORMACIÓN DE UTILIDAD FISCAL

Os recordamos que de acuerdo con lo previsto en el “Artículo 10. (Gastos deducibles por cuotas satisfechas a sindicatos y Colegios profesionales), del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para la determinación del rendimiento neto del trabajo, serán deducibles las cuotas satisfechas a Colegios profesionales”.
Una vez determinado el rendimiento integro del trabajo, debéis proceder a la deducción de los gastos, entre los que se encuentra incluido el importe de la cuota colegial satisfecha durante el ejercicio 2016, si el trabajo que realizasteis durante dicho ejercicio fue como psicólogo.

El importe de la cuota colegial ordinaria para un colegiado que lo haya sido todo el año es de 206.04.-€

INFORMACIÓN: 96 392 25 95 / 902 882 280 (Ext.1)


 

 Noticias relacionadas

  • 19/01/2018
Horario oficinas Sede València – Horari de les oficines Seu València

El lunes 22 de enero las oficinas de la Sede de València permanecerán cerradas - El dilluns 22 de gener les oficines de la Seu de València romandran tancades.
Leer

  • 01/01/2018
Avis horari – Aviso horario

El pròxim divendres 5 de gener, les oficines del Col·legi romandran tancades / El próximo viernes 5 de enero, las oficinas del Colegio permanecerán cerradas.
Leer

  • 16/11/2017
Incidencia en las líneas de teléfono de la sede de la C/ Conde de Olocau

Os informamos de que hay una incidencia en las líneas de teléfono de la sede de la Calle Conde de Olocau. En estos momentos no funcionan las llamadas entrantes ni salientes del teléfono 96 392 25 95. La compañía telefónica está trabajando en solucionar la incidencia.
Leer

  • 17/10/2017
Horari Seu Castelló el pròxim dijous 19 d´octubre - Horario Sede de Castellón próximo jueves 19 de octubre.

Amb motiu de l'organització de les Jornades sobre Tercera Edat “La qualitat de vida sent mayor” el horari d'atenció al públic serà de 16.00. a 19.15 hores - Con motivo de la organización de las Jornadas sobre Tercera Edad 'La calidad de vida siendo mayor' el horario de atención al público será de 16.00 a 19.15 horas.
Leer

  • 11/10/2017
Avis horari – Aviso horario

Informació horari atenció al públic - Información horario atención al público
Leer