Modificació de l'horari Seu del Col·legi al carrer Alberic - Modificación del horario Sede del Colegio en la calle Alberique

Modificació de l'horari d'atenció al públic en la Seu del Col·legi al carrer Alberic a partir del dilluns 12 d'abril - Modificación del horario de atención al público en la Sede del Colegio en la calle Alberique a partir del lunes 12 de abril


S'informa que a partir del dia 12 d'abril l'atenció al públic en la seu del COPCV al carrer Alberic, 35 baix serà de 9.30 a 13.00 hores.

Les seus del carrer Comte d'Olocau, 1 baix i carrer Pintor Navarro Llorens, 19-21 baix estaran obertes en el seu horari habitual.

D'altra banda, recordem l'adreça d'accés de la nostra seu electrònica, per si desitgen presentar escrits a través d'internet en format electrònic: https://www.cop-cv.org/sede-electronica/presentacion-de-escritos/

 

Se informa que a partir del día 12 de abril la atención al público en la sede del COPCV en  la calle Alberique, 35 bajo será de 9.30 a 13.00 horas.

Las sedes de la calle Conde de Olocau, 1 bajo y calle Pintor Navarro Llorens, 19-21 bajo estarán abiertas en su horario habitual.

Por otro lado, recordamos la dirección de acceso de nuestra sede electrónica, por si desean presentar escritos a través de internet en formato electrónico:
https://www.cop-cv.org/sede-electronica/presentacion-de-escritos/Noticias relacionadas

  • 14/04/2021
Horari de les oficines Seu Alacant - Horario oficinas Sede Alicante

El dijous 15 d´abril les oficines de la Seu de Alacant romandran tancades - El jueves 15 de abril las oficinas de la Sede de Alicante permanecerán cerradas.
Leer

  • 12/04/2021
Ampliación plazo solicitudes Acreditaciones Profesionales

Acreditación Nacional de Psicólogo/a Experto/a en Psicología Jurídica y/o Psicología Forense – Vía Extraordinaria Transitoria hasta el 11 de mayo de 2022. Acreditación Nacional de Psicólogo/a Experto/a en Psicología del Tráfico y de la Seguridad – Vía Extraordinaria Transitoria hasta el 11 de mayo de 2022.
Leer

  • 09/04/2021
Informació d'utilitat fiscal - Información de utilidad fiscal

Campanya RENDA 2020. Deducció de quotes satisfetes a col·legis professionals - Campaña RENTA 2020 - Deducción de cuotas satisfechas a colegios profesionales.
Leer

  • 15/03/2021
Horari atenció al públic el dijours 18 de març. Horario atención al público el jueves 18 de marzo.

Horari atenció al públic en les seus de València. Horario atención al público en las sedes de Valencia.
Leer

  • 15/03/2021
Tancament de la Seu del Col·legi al carrer Alberic - Cierre de la Sede del Colegio en la calle Alberique

Tancada l'atenció al públic presencial del 3 al 18 de març - Cerrada la atención al público presencial del 3 al 18 de marzo.
Leer

  • 20/01/2021
Horari de les oficines seu València - Horario oficinas sede València

El divendres 22 de gener les oficines de la seu de València romandran tancades - El viernes 22 de enero las oficinas de la sede de València permanecerán cerradas.
Leer