Informació d'utilitat fiscal - Información de utilidad fiscal

Campanya RENDA 2021. Deducció de quotes satisfetes a col·legis professionals - Campaña RENTA 2021 - Deducción de cuotas satisfechas a colegios profesionales.

INFORMACIÓ D'UTILITAT FISCAL
Vos recordem que d'acord amb el que preveu el “Article 10. (Despeses deduïbles per quotes satisfetes a sindicats i Col·legis professionals), del Reial Decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a la determinació del rendiment net del treball, seran deduïbles les quotes satisfetes a Col·legis professionals”.

Una vegada determinat el rendiment integre del treball, heu de procedir a la deducció dels despeses, entre les quals es troba inclòs l'import de la quota col·legial satisfeta durant l'exercici 2021, si el treball que vau realitzar durant el dit exercici va ser com a psicòleg/a.

L'import de la quota col·legial ordinària per a un col·legiat/da que ho haja sigut tot l'any és de 216,00€

Pots descarregar els justificants dels pagaments de l'any 2021 en l'enllace següent: https://www.cop-cv.org/ventanilla-unica/area-reservada-a-colegiados/certificados/certificado-de-pago-de-cuotas/

INFORMACIÓ: 96 392 25 95
________________________________________
 
INFORMACIÓN DE UTILIDAD FISCAL
Os recordamos que de acuerdo con lo previsto en el “Artículo 10. (Gastos deducibles por cuotas satisfechas a sindicatos y Colegios profesionales), del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para la determinación del rendimiento neto del trabajo, serán deducibles las cuotas satisfechas a Colegios profesionales”.

Una vez determinado el rendimiento integro del trabajo, debéis proceder a la deducción de los gastos, entre los que se encuentra incluido el importe de la cuota colegial satisfecha durante el ejercicio 2021, si el trabajo que realizasteis durante dicho ejercicio fue como psicólogo/a.

El importe de la cuota colegial ordinaria para un colegiado/a que lo haya sido todo el año es de 216,00€

Puedes descargar los justificantes de los pagos del año 2021 en el siguiente enlace: https://www.cop-cv.org/ventanilla-unica/area-reservada-a-colegiados/certificados/certificado-de-pago-de-cuotas/

INFORMACIÓN: 96 392 25 95Noticias relacionadas

  • 16/09/2022
Horario de atención al público de la Sede de Castellón del COPCV el próximo 19 de septiembre

Horari d'atenció al públic de la Seu de Castelló del COPCV el pròxim 19 de setembre.
Leer

  • 05/09/2022
Horario de atención al público del Centro de Formación del COPCV

Horari d'atenció al públic del Centre de Formació del COPCV
Leer

  • 01/08/2022
Horari període estival - Horario periodo estival

Informació horari estiu - Información horario verano.
Leer

  • 28/06/2022
Horari de la Seu de Castelló – Horario de la Sede de Castellón

Amb motiu de la Festivitat de Sant Pere, la seu del COPCV en Castelló romandrà tancada el 29 de juny. / Con motivo de la festividad de San Pedro, la sede del COPCV en Castellón permanecerá cerrada el 29 de junio.
Leer

  • 22/06/2022
Horari atenció al públic oficina seu Alacant - Horario atención al público oficina sede de Alicante

Horari atenció al públic oficina seu Alacant per motiu de la festivitat d'Hogueres de Sant Joan - Horario atención al público oficina sede de Alicante por motivo de la festividad de Hogueras de San Juan.
Leer

  • 28/04/2022
Horari de les oficines Seu Alacant - Horario oficinas Sede Alicante

El dijous 28 d´abril les oficines de la Seu de Alacant romandran tancades - El jueves 28 de abril las oficinas de la Sede de Alicante permanecerán cerradas.
Leer