Informació d'utilitat fiscal - Información de utilidad fiscal

Campanya RENDA 2021. Deducció de quotes satisfetes a col·legis professionals - Campaña RENTA 2021 - Deducción de cuotas satisfechas a colegios profesionales.

INFORMACIÓ D'UTILITAT FISCAL
Vos recordem que d'acord amb el que preveu el “Article 10. (Despeses deduïbles per quotes satisfetes a sindicats i Col·legis professionals), del Reial Decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a la determinació del rendiment net del treball, seran deduïbles les quotes satisfetes a Col·legis professionals”.

Una vegada determinat el rendiment integre del treball, heu de procedir a la deducció dels despeses, entre les quals es troba inclòs l'import de la quota col·legial satisfeta durant l'exercici 2021, si el treball que vau realitzar durant el dit exercici va ser com a psicòleg/a.

L'import de la quota col·legial ordinària per a un col·legiat/da que ho haja sigut tot l'any és de 216,00€

Pots descarregar els justificants dels pagaments de l'any 2021 en l'enllace següent: https://www.cop-cv.org/ventanilla-unica/area-reservada-a-colegiados/certificados/certificado-de-pago-de-cuotas/

INFORMACIÓ: 96 392 25 95
________________________________________
 
INFORMACIÓN DE UTILIDAD FISCAL
Os recordamos que de acuerdo con lo previsto en el “Artículo 10. (Gastos deducibles por cuotas satisfechas a sindicatos y Colegios profesionales), del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para la determinación del rendimiento neto del trabajo, serán deducibles las cuotas satisfechas a Colegios profesionales”.

Una vez determinado el rendimiento integro del trabajo, debéis proceder a la deducción de los gastos, entre los que se encuentra incluido el importe de la cuota colegial satisfecha durante el ejercicio 2021, si el trabajo que realizasteis durante dicho ejercicio fue como psicólogo/a.

El importe de la cuota colegial ordinaria para un colegiado/a que lo haya sido todo el año es de 216,00€

Puedes descargar los justificantes de los pagos del año 2021 en el siguiente enlace: https://www.cop-cv.org/ventanilla-unica/area-reservada-a-colegiados/certificados/certificado-de-pago-de-cuotas/

INFORMACIÓN: 96 392 25 95Noticias relacionadas

  • 14/06/2024
Informació horari estiu - Información horario verano.

Fins el 15 de setembre - Hasta el 15 de septiembre.
Leer

  • 15/04/2024
Informació d'utilitat fiscal - Información de utilidad fiscal

Campanya RENDA 2023. Deducció de quotes satisfetes a col·legis professionals - Campaña RENTA 2023 - Deducción de cuotas satisfechas a colegios profesionales.
Leer

  • 11/04/2024
Horari de la Seu Alacant - Horario de la Sede Alicante

El dijous 11 d´abril, la Seu d'Alacant romandrà tancada - El jueves 11 de abril, la Sede de Alicante permanecerá cerrada.
Leer

  • 05/04/2024
Horari de les seus de València - Horario de las sedes de València

El dilluns 8 d'abril les oficines del COPCV de València estaran tancades.
Leer

  • 25/03/2024
Acreditaciones Profesionales

Finalización del plazo de la vía Extraordinaria Transitoria: presentación de solicitudes a través de la vía extraordinaria transitoria de las Acreditaciones Profesionales de Psicología Jurídica y/o Psicología Forense; y en Psicología del Tráfico y de la Seguridad.
Leer

  • 21/03/2024
Póliza de Responsabilidad Civil profesional para colegiados y colegiadas

Es obligatoria para todos los psicólogos y psicólogas que trabajan en el ámbito de la Psicología Clínica y de la Salud. Debéis de renovar la póliza antes del 19 de marzo.
Leer