Un estudi detalla quins són els hàbits, la situació actual i les expectatives de la juventut de Castelló

La vocal, Mª Carmen Molés, ha assistit a la presentació d'este informe encarregat per la regidoria de juventut i elaborat per l'UJI.

L'Ajuntament de Castelló va presentar dimarts, 7 de juny, els resultats d’un estudi en el qual es descriu la situació dels i les joves de Castelló. Este document, encomanat per la Regidoria de Joventut al grup d'investigació de sociologia DESiRES de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I (UJI). El regidor de Joventut, Jorge Ribes, i els professors de Sociologia de l'UJI coordinadors del treball, Mercedes Alcañiz i Vicente Querol, han detallat este informe-diagnòstic.

Les més de 700 enquestes elaborades a joves entre els 16 i 34 anys, en els últims mesos de 2021 s’empraran per a fer el II Pla de Joventut de Castelló. Ribes ha dit que “conèixer la realitat ajuda a elaborar polítiques públiques adequades a les necessitats de la gent jove de la capital de la Plana". El COPCV, com a entitat organitzadora i col·laboradora en alguns projectes d’esta regidoria", ha estat representat per la nostra vocal. Mª Carmen Molés, qui ha assistit a la presentació. Molés afirma que les dades fetes públiques, no només ajudaran al consisitori a treballar en este àmbit, sinó que als i les professionals de la Psicologia també poden ser de gran utilitat a l’hora de desenvolupar el seu treball amb este sector poblacional així com de dissenyar i dur a terme, projectes orientats a previndre determinats trastorns i conductes.

Presentació de l'estudi dels joves de Catselló

Entre les principals conclusions trobem que cada vegada hi ha menys joves (en l'estudi de 2006, la joventut entre 16-34 anys representava el 32% de la població de Castelló, en 2017 va baixar al 21,3% i en 2021 va ser del 21,1%) més diversos en els seus models de convivència i emancipació, i amb discontinuïtats en les seues trajectòries de vida. A més, s'ha detectat que cada vegada hi ha menys joves treballant i més estudiant i treballant al mateix temps; i que hi ha una major qualificació de la població jove. La precarietat en el mercat laboral se centra sobretot entre les joves, qui són, a més, les que més fan treballs de cura i domèstics.

Pel que fa a les violències a la ciutat, es dona un increment de les situacions detectades; sent la física la més habitual entre els xics i la sexual per a les xiques. I respecte al coneixement i valoració dels serveis municipals de joventut, el 25% de les persones enquestades afirmen conèixer-los; i les activitats més valorades són el cinema a l'aire lliure, les concursos, les activitats culturals i musicals i l'Escola de Segona Oportunitat.

Per altra banda, l’ús d'internet i xarxes és creixent, i les pràctiques esportives augmenten. Els joves perceben dificultats materials i tenen una visió d'un futur pitjor que el dels seus pares i mares.

 Noticias relacionadas

  • 26/07/2022
Mesa redonda: Recursos y derechos de las víctimas de violencia de género

Esta actividad, organizada por el COPCV en colaboración con la Subdelegación del Gobierno y la FIDAP, se realizará el 19 de septiembre de 2022, en Castelló.
Leer

  • 10/06/2022
El COPCV està present en la pressa de possessió de la rectora de l'UJI, Eva Alcón

Mar Lluch, vicedegana 3ª, i Mª Carmen Moles, hi assisteixen.
Leer

  • 25/05/2022
La Asociación Española Contra el Cáncer de Castellón reconoce en un acto la colaboración del COPCV

Mª Carmen Molés, vocal de la Junta del COPCV, ha recogido este reconocimiento en un acto celebrado el 19 de mayo.
Leer

  • 19/04/2022
Comunicado de la EFPA por el Día Mundial de la Salud

La EFPA insta a los/as psicólogos/as a defender la salud mental y las necesidades de los jóvenes en particular.
Leer