Exempció del màster de formació del professorat per a llicenciats/ades en psicologia abans de 2009 amb formació pedagògica i didàctica

A través de la seu electrònica del COPCV, podeu fer-nos arribar inconvenients o problemes sorgits arrel d’haver presentat l'acreditació de la formació pedagògica i didàctica a l’administració. D’esta manera, podrem traslladar la informació a la Direcció General d'Ordenació Acadèmica de la Conselleria d'Educació per a que estudie cada cas.

Us recordem que la Comunitat Valenciana és una de les comunitats autònomes que també eximeix de la possessió del màster de formació del professorat a les llicenciades i llicenciats en Psicologia que compleixen els requisits previstos en la legislació, en els procediments selectius per a l'ingrés i accessos als Cossos de professorat d'ensenyaments secundaris.

Pots consultar estos requisits en la notícia que publicarem a l'any 2019 sobre el certificat d’aptitud pedagògica per a exercir d’orientador/a educatiu/va a sol·licitar en la Universitat o bé a la pròpia Resolució de 27 de novembre de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es concreta l'acreditació de la formació pedagògica i didàctica.

En diferents reunions entre representants de la Direcció General d'Ordenació Acadèmica de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i el Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, s'han abordat la problemàtica sorgida en determinats departaments de Conselleria pel que fa a la validesa del certificat que expedeixen les diferents universitats de la nostra Comunitat i que es presenta per a accedir a les oposicions de Secundària i/o per a la contractació com a Orientadors en col·legis concertats. Una vegada revisat el compliment del que s'estableix en la Resolució de 27 de novembre de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es concreta l'acreditació de la formació pedagògica i didàctica, es va ratificar la validesa de la documentació que aporten els nostres col·legiats i col·legiades per a acreditar formació pedagògica i didàctica.

Amb la finalitat de donar resposta a les diferents situacions a les que els nostres col·legiats i col·legiades s'han trobat, i amb la voluntat d'estudiar els casos en concret, ens indiquen des de la Direcció General que se'ls trasllade la queixa de cadascun dels col·legiats/as al costat de la documentació aportada en el seu cas, les dades de l'organisme al qual s'ha presentat els documents i que han sigut denegats així com el nom de la persona i càrrec que ha atès la sol·licitud.

Per això, si us trobeu en aquesta situació, us animem que presenteu a través de la seu electrònica del COPCV - sol·licitut general, la informació indicada, amb la finalitat de tramitar-la a través dels canals de comunicació que hem establert amb la GVA.Noticias relacionadas

  • 05/12/2022
IMPORTANTE. Regularización del servicio de correo electrónico

Próximamente, todas las cuentas de correo con los dominios @cop.es y @psired.es recibirán un email. Para continuar utilizando estas cuentas, tendrán que aceptar las condiciones de servicio y normas de uso. De lo contrario, serán eliminadas.
Leer

  • 02/12/2022
Assistim al Congrés Estatal de la Inspecció d'Educació celebrat en València

Posem a disposició dels nostres col·legiats i col·legiades les gravacions dels tres dies d'este esdeveniment.
Leer

  • 28/11/2022
Acompañamos a los profesionales de Farmacia en el Día de su Patrona

Vicenta Esteve, secretaria del COPCV, y Josefina Carboneras, vicesecretaria del mismo, asisten al acto celebrado el 26 de noviembre.
Leer

  • 23/11/2022
Els socis del Govern Valencià presenten en les Corts unes esmenes orientades a millorar la salut mental

En els documents es presenten iniciatives orientades a millorar l'atenció en salut mental, augmentar la ràtio de psicòlegs i incloure'ls en Atenció Primària.
Leer

  • 21/11/2022
Como vocal del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Vicenta Esteve, asiste a la reunión de esta unidad

El Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), perteneciente al Defensor del Pueblo, se reúne para analizar las acciones realizadas hasta la fecha. Nuestra secretaria, forma parte de este órgano desde el año 2013.
Leer