72 noticias encontradas relacionadas con Psicologia Educativa

Página 1 de 5

Andrea Ollero, vocal de la Junta de Govern del COPCV, i Cristina Gómez, representant de la Comissió d’Intervenció Municipal, han presentat l' 'Anàlisi i Propostes per al pacte social i polític per l'Educació' a més de tractar el nou decret sobre Inclusió Educativa.

La actividad se celebrará en el Palacio de la Magdalena, en la ciudad de Santander (España), del 10 al 12 de mayo de 2018.

Objetivo: Conocer la situación en España del desarrollo de las Competencias de los/as Psicólogos/as Educativos/as, para realizar más tarde, un estudio amplio sobre dichas competencias en la Unión Europea.

El document inclou informació sobre els reptes actuals dels sistema educatiu; la relació entre educació i salut mental infantil i juvenil; la necessitat d'equips multiprofessionals; i la capacitat de la Psicologia per millorar el sistema educatiu.

Montse Martínez, assessora de l'Área Educativa del COPCV: “Jugar és un dret dels xiquets i xiquetes. A més, a través del joc, aprenen a relacionar-se amb les persones i amb el seu l’entorn'

RESOLUCIÓ conjunta d'11 de desembre de 2017 de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per la qual es dicten instruccions per a la detecció i l'atenció precoç de l'alumnat que puga presentar un problema de salut mental. [2017/11874]

Resum de l'acte celebrat el 15 de desembre en Castelló.

La Constitució Espanyola reconeix a totes les persones el dret a l'educació i s'encomana als poders públics que promoguen les condicions perquè aquest dret siga gaudit en condicions d'igualtat per a tota la ciutadania.

El COPCV organitza este acte que es realitzará el 15 de desembre, en el saló d'actes de la Universitat Jaume I de Castelló. Activitat gratuita previa reserva de plaça.

Professionals de la Psicologia amb experiència en l’àrea, ja s’han reunit per tal de posar en comú el contingut d’estos tallers que s’impartiran a joves d'entre 13 i 15 anys.

El COPCV se pone a disposición de la comunidad educativa y de las personas afectadas.

Más de 730 familias se han beneficiado del Programa de Atención a las familias inmigrantes con hijos/as en edad escolar. Las profesionales del servicio psicopedagógico de Xirivella (València) dan a conocer al COPCV su trabajo.

Pressupost de la Generalitat 2018. Detall de transferències i subvencions.

Organitzades pel Col·lectiu de Mestres Jubilats Freinet es faràn del 2 al 23 de novembre de 2017 a la ciutat de València.