88 noticias encontradas relacionadas con Psicologia Educativa

Página 1 de 6

Mar Lluch, Vicedecana 3ª; y Mª Carmen Molés, Vocal de la Junta de Gobierno del COPCV, se han reunido con las y los representantes de los Grupos de Trabajo de Castellón para poner en común todas aquellas iniciativas, propuestas y sugerencias que existen por ambos lados.

La Direcció General d'Infància i Adolescència en el marc del conveni de col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia, convoca este curs. El formulari d'inscripció estarà obert fins les 14h. del 7 de novembre de 2018. L'aforament és limitat i l'admissió es farà per orde d'inscripció. / La Dirección General de Infancia y Adolescencia en el marco del convenio de colaboración con el Col·legi Oficial de Psicologia, convoca este curso. El formulario de inscripción estará abierto hasta las 14h. del 7 de noviembre de 2018. El aforo es limitado por lo que la admisión se hará por orden de inscripción.

Esta es una de las conclusiones extraídas de las II Jornadas Estatales de Psicología Educativa celebradas este fin de semana en Sevilla a las que ha acudido un notable número de compañeros/as de la Comunitat.

El evento, organizado por el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental y el Consejo General de la Psicología de España, se llevará a cabo los días 28 y 29 de septiembre de 2018 en Sevilla. Abierto el plazo para realizar las inscripciones.

Regula l'elaboració de les actuacions del Pla d'actuació per a la millora (PAM), s'autoritzen programes i s'assignen hores addicionals de professorat als centres educatius públics amb titularitat de la Generalitat Valenciana.

a) Ajudes directes per als alumnes, incloent-hi els afectats per TDAH, que requerisquen, per un període de la seua escolarització o al llarg de tota aquesta, determinats suports i atencions educatives específiques derivades de discapacitat o trastorns greus de conducta. b) Subsidis per nee derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta per a famílies nombroses. c) Ajudes per a programes específics complementaris a l'educació reglada per a l'alumnat amb nese associat a altes capacitats intel·lectuals.

Se convoca y se regula el procedimiento de solicitud de horas adicionales de profesorado para el desarrollo del Plan de actuación para la mejora en los centros privados concertados.

Ayudas económicas destinadas a los centros privados concertados para el desarrollo de programas para la mejora del éxito y la reducción del abandono escolar y otras actuaciones incluidas en el Plan de actuación para la mejora.

DECRET 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupen els principis d'equitat i d'inclusió en el sistema educatiu valencià.

Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2018-2019

Entrevista a Jesús de la Fuente, Catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación, Facultad de Psicología de la Universidad de Almería, con motivo de la celebración de la 'XII Jornada de Psicología, Educación y Municipio' organizada por el COPCV.

Desenes de professionals es reuneixen en esta XII edició que ha servit per posar en comú coneixements, experiències en esta àrea.

El COPCV organitza esta jornada baix el lema 'Aportacions de la Psicologia Educativa i Comunitaria. Educació inclusiva i Igualtat d’oportunitats'. Es durà a terme el 18 de maig en l'Auditori Municipal de Paiporta. Obert el termini d'inscripció.

El Grupo de Trabajo de Psicología en la Escuela Infantil ha estado presente en esta feria dando a conocer a través de varios talleres, la importante labor de la Psicología Educativa desde edades tempranas.

La sessió es realitzarà demà dimecres 25 d'abril, a les 12:00h. en la Sala d’Actes de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe.