79 noticias encontradas relacionadas con Psicologia Educativa

Página 1 de 6

El evento, organizado por el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental y el Consejo General de la Psicología de España, se llevará a cabo los días 28 y 29 de septiembre de 2018 en Sevilla. Abierto el plazo para realizar las inscripciones.

Entrevista a Jesús de la Fuente, Catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación, Facultad de Psicología de la Universidad de Almería, con motivo de la celebración de la 'XII Jornada de Psicología, Educación y Municipio' organizada por el COPCV.

Desenes de professionals es reuneixen en esta XII edició que ha servit per posar en comú coneixements, experiències en esta àrea.

El COPCV organitza esta jornada baix el lema 'Aportacions de la Psicologia Educativa i Comunitaria. Educació inclusiva i Igualtat d’oportunitats'. Es durà a terme el 18 de maig en l'Auditori Municipal de Paiporta. Obert el termini d'inscripció.

El Grupo de Trabajo de Psicología en la Escuela Infantil ha estado presente en esta feria dando a conocer a través de varios talleres, la importante labor de la Psicología Educativa desde edades tempranas.

La sessió es realitzarà demà dimecres 25 d'abril, a les 12:00h. en la Sala d’Actes de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe.

La actividad tiene previsto su inicio el 13 de abril próximo en la Sede del COPCV en Castellón. Matrícula con descuento por pronto pago hasta el 28 de marzo

La actividad se celebrará en el Palacio de la Magdalena, en la ciudad de Santander (España), del 10 al 12 de mayo de 2018.

Andrea Ollero, vocal de la Junta de Govern del COPCV, i Cristina Gómez, representant de la Comissió d’Intervenció Municipal, han presentat l' 'Anàlisi i Propostes per al pacte social i polític per l'Educació' a més de tractar el nou decret sobre Inclusió Educativa.

Objetivo: Conocer la situación en España del desarrollo de las Competencias de los/as Psicólogos/as Educativos/as, para realizar más tarde, un estudio amplio sobre dichas competencias en la Unión Europea.

El document inclou informació sobre els reptes actuals dels sistema educatiu; la relació entre educació i salut mental infantil i juvenil; la necessitat d'equips multiprofessionals; i la capacitat de la Psicologia per millorar el sistema educatiu.

Montse Martínez, assessora de l'Área Educativa del COPCV: “Jugar és un dret dels xiquets i xiquetes. A més, a través del joc, aprenen a relacionar-se amb les persones i amb el seu l’entorn'

RESOLUCIÓ conjunta d'11 de desembre de 2017 de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per la qual es dicten instruccions per a la detecció i l'atenció precoç de l'alumnat que puga presentar un problema de salut mental. [2017/11874]

Resum de l'acte celebrat el 15 de desembre en Castelló.

La Constitució Espanyola reconeix a totes les persones el dret a l'educació i s'encomana als poders públics que promoguen les condicions perquè aquest dret siga gaudit en condicions d'igualtat per a tota la ciutadania.