Esta noticia sólo es visible para Colegiados. Deberá entrar con su usuario y contraseña para visualizarla.

Acceso con usuario y contraseña

Acceso con certificado digital

También puede acceder con su DNI electrónico, certificado de la ACCV o certificado de la FNMT.


Iniciar sesión con DNI electrónico Iniciar sesión con certificado de la ACCV Iniciar sesión con certificado de la FNMT

Noticias relacionadas

  • 20/03/2019
Mancomunitat de Municipis Costera-Canal (València) Agent d'Igualtat

Convocatòria i bases reguladores del procés de constitució d'una borsa de treball temporal d'Agent d'Igualtat.
Leer

  • 20/03/2019
Mancomunitat de Municipis de la Safor (València) Psicòleg/òloga

Constitució d’una borsa de treball d’un psicòleg/òloga en condició de rellevista a temps parcial davant el reconeixement de jubilació parcial a una treballadora.
Leer

  • 28/02/2019
Ajuntament La Pobla Tornesa (Castelló) Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local

PENDENT. 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de l'anunci en el BOE.
Leer

  • 28/02/2019
Mancomunidad Intermunicipal Hoya de Buñol-Chiva (València) Agent d'igualtat

OBERT. 10 dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació en el BOP de 27/02/2019
Leer

  • 27/02/2019
Diputació Provincial de València. Tècnic/a en igualtat, incardinat en el Servei Benestar Social

La Presidència d'aquesta Corporació hi ha disposat convocar concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball descrit.
Leer

  • 25/02/2019
Universitat de València. Una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal

Projecte: «Los déficits en familiaridad y falso reconocimiento como marcadores del deterioro cognitivo: análisis experimental y longitudinal en ancianos sanos, pacientes DCL y Alzheimer. CPI-19-052», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER-«Una manera de fer Europa».
Leer