Actualització de l'espai de Psicologia Educativa en la web del COPCV

El COPCV amb l'objectiu de potenciar les competències professionals i possibilitar l'intercanvi de bones pràctiques, ha actualitzat l'espai de Psicologia Educativa al web del col·legi. 

LA PSICOLOGIA EDUCATIVA és una Àrea d'intervenció que inclou l’Orientació Educativa i altres actuacions dirigides al desenvolupament maduratiu i psicològic, especialment a la Infància i Adolescència en contexts educatius tant formals com informals. 

El COPCV amb l'objectiu de potenciar les competències professionals i possibilitar l'intercanvi de bones pràctiques, ha actualitzat l'espai de Psicologia Educativa al web del col·legi. 

Aquest espai recull informació d’interès per als psicòlegs i les psicòlogues que treballen a l’àrea educativa; tant a l’àmbit públic com privat.

També us convidem a participar aportant les vostres idees i compartir les vostres experiències

intervencionmunicipal@cop-cv.orgNoticias relacionadas

  • 22/10/2020
GUÍA: d'acompanyament emocional

La Conselleria d'Educació, cultura i Esport ha elaborat una guia d'acompanyament emocional a l'alumnat davant de la COVID-19. El document orienta els equips docents en la detecció i la superació de les barreres emocionals que hagen pogut sorgir entre la població escolar durant el confinament i que pot servir per facilitar que l'alumnat aprenga a augmentar la seua resiliència.
Leer

  • 22/09/2020
ARTÍCULO: Perfil del dominio afectivo en futuros maestros de matemáticas

Autor/es: José Hernando Ávila-Toscano, Yesika Rojas-Sandoval y Teremy Tovar-Ortega
Leer

  • 15/09/2020
ARTÍCULO: Una nueva versión de la escala Percepción del Alumnado sobre el Clima Escolar (PACE) y análisis de sus propiedades psicométricas

Autor/es: Naiara Escalante-Mateos, Arantza Fernández-Zabala, Eider Goñi-Palacios e Iker Izar de la Fuente-Díaz de Cerio
Leer