Mostrem el nostre suport a les persones afectades per l'erupció volcá de l'illa de La Palma

Mostramos nuestro apoyo a las personas afectadas por la erupción del volcán de la isla de La Palma.

Ens sumem a les mostres de suport cap als habitants de l'illa de la Palma afectats per l'erupció del volcà al mateix temps que enaltim el treball que els psicòlegs i psicòlogues d'emergències estan duent a terme.

Dies previs a l'erupció, els moviments sísmics van alertar als experts i a les autoritats polítiques, que això podia succeir. D'aquesta manera, van poder preparar i dur a terme un pla d'evacuació gràcies al qual, i fins hui, no s'han de lamentar pèrdues humanes, encara que sí animals i naturals.

S'han pogut anticipar algunes de les conseqüències, però la veritat és, que el volcà segueix el seu curs i la incertesa envolta la situació. Els veïns de La Palma contemplen com avança les cues de lava arrossegant per on passa: llars, cultius, ramaderia…Davant aquest context, apareixen emocions com la impotència, la tristesa, la ràbia, o la frustració.

És important saber que els vaivens emocionals són normals i que tindre una xarxa familiar i social en la qual recolzar-se, així com realitzar ventilació emocional, és fonamental per a suportar una situació de tal magnitud. A més, hauran de passar per un procés de duel davant les pèrdues ja que, malgrat ser en la seua majoria materials, moltes famílies s'han quedat sense llar i sense el seu mitjà de vida, amb totes les implicacions emocionals que això suposa.

El treball que estan desenvolupant els psicòlegs i psicòlogues emergencistas està sent primordial. En aquests moments, acompanyen als afectats i orienten en la presa de decisions necessàries per a afrontar aquesta situació. Però la seua labor, haurà de continuar en els pròxims mesos ja que les conseqüències psicològiques no finalitzen amb la inactivitat del volcà. Serà ací, quan es quantifiquen veritablement els danys i les pèrdues, quan iniciaran un trajecte difús i el procés de duel. Per això, detectar i previndre trastorns o problemes psicològics majors, a mitjà i llarg termini, seran els objectius de l'atenció psicològica.

 

 

Nos sumamos a las muestras de apoyo hacia los habitantes de la isla de La Palma afectados por la erupción del volcán al tiempo que enaltecemos el trabajo que los psicólogos y psicólogas de emergencias están llevando a cabo.

Días previos a la erupción, los movimientos sísmicos alertaron a los expertos y a las autoridades políticas, de que esto podía suceder. De esta forma, pudieron preparar y llevar a cabo un plan de evacuación gracias al cual, y hasta la fecha, no se tienen que lamentar pérdidas humanas, aunque sí animales.

Se han podido anticipar algunas de las consecuencias, pero lo cierto es, que el volcán sigue su curso y la incertidumbre envuelve la situación. Los palmeros contemplan cómo avanza las coladas de lava arrasando por donde pasa: hogares, cultivos, ganadería…Ante este contexto aparecen emociones como la impotencia, la tristeza, la rabia, o la frustración.

Es importante saber que los vaivenes emocionales son normales y que tener una red familiar y social en la que apoyarse, así como realizar ventilación emocional, es fundamental para sobrellevar una situación de tal magnitud. Además, tendrán que pasar por un proceso de duelo ante las pérdidas ya que, a pesar de ser en su mayoría materiales, muchas familias se han quedado sin hogar y sin su medio de vida, con todas las implicaciones emocionales que esto supone.

El trabajo que están desarrollando los psicólogos y psicólogas emergencistas está siendo primordial. En estos momentos, acompañan a los afectados y orientan en la toma de decisiones necesarias para afrontar esta situación. Pero su labor, deberá de continuar en los próximos meses ya que las consecuencias psicológicas no finalizan con la inactividad del volcán. Será ahí, cuando se cuantifiquen verdaderamente los daños y las pérdidas, cuando iniciarán un trayecto difuso y el proceso de duelo. Por ello, detectar y prevenir trastornos o problemas psicológicos mayores, a medio y largo plazo, serán los objetivos de la atención psicológica.

 

 Noticias relacionadas

  • 23/11/2022
Els socis del Govern Valencià presenten en les Corts unes esmenes orientades a millorar la salut mental

En els documents es presenten iniciatives orientades a millorar l'atenció en salut mental, augmentar la ràtio de psicòlegs i incloure'ls en Atenció Primària.
Leer

  • 23/11/2022
IMPORTANTE. Regularización del servicio de correo electrónico

Próximamente, todas las cuentas de correo con los dominios @cop.es y @psired.es recibirán un email. Para continuar utilizando estas cuentas, tendrán que aceptar las condiciones de servicio y normas de uso. De lo contrario, serán eliminadas.
Leer

  • 21/11/2022
Como vocal del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Vicenta Esteve, asiste a la reunión de esta unidad

El Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), perteneciente al Defensor del Pueblo, se reúne para analizar las acciones realizadas hasta la fecha. Nuestra secretaria, forma parte de este órgano desde el año 2013.
Leer

  • 11/11/2022
Estrenem imatge de 'El Recull'

Des de fa quasi 40 anys, us enviem esta revista (primer en paper i després digital) per a mantindre-us al corrent de totes aquelles informacions que afecten a la nostra disciplina professional. Ara, us volem fer partíceps d'alguns canvis en la seua imatge.
Leer

  • 07/11/2022
Exempció del màster de formació del professorat per a llicenciats/ades en psicologia abans de 2009 amb formació pedagògica i didàctica

A través de la seu electrònica del COPCV, podeu fer-nos arribar inconvenients o problemes sorgits arrel d’haver presentat l'acreditació de la formació pedagògica i didàctica a l’administració. D’esta manera, podrem traslladar la informació a la Direcció General d'Ordenació Acadèmica de la Conselleria d'Educació per a que estudie cada cas.
Leer

  • 31/10/2022
Halloween i la tolerància a elements 'terrorìfics'

Parlem del contracondicionament com a tècnica de modificació de conducta.
Leer