Comunicado conjunto COPCV y COEES

Mostramos nuestro rechazo a la polémica creada en torno a los centros de menores y las acusaciones en las que se pone en tela de juicio el trabajo de los y las profesionales del sistema de protección, creándose una alarma social que en ningún caso beneficia al interés superior de los niños, las niñas y adolescentes.

 

    

València, 18 de gener de 2022

Des del Col·legi Oficial de Psicologia de la CV i el Col·legi Oficial d'Educadores i Educadors Socials de la CV volem comunicar el següent:

- Com a persones professionals compromeses amb la infància i l'adolescència, treballem per a garantir els drets fonamentals de xiquets, xiquetes i adolescents, així com la seua integritat física, psíquica, psicològica i moral enfront de qualsevol forma de violència.

- Ens empara la Llei Orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i adolescència enfront de la violència, que ens dota d'un marc legislatiu per a poder fer-ho de manera adequada.

- Tenim grans professionals de la Psicologia i de l'Educació Social treballant diàriament amb la infància i adolescència, detectant i posant solució a les situacions en què xiquets, xiquetes i adolescents puguen estar en risc de patir violència i abusos.

- Els Col·legis professionals que treballem en Infància i Adolescència i de manera interdisciplinària, juntament amb la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, dissenyem i duem a terme des de fa 5 anys, una formació sobre distints temes com: el bon tracte, l'educació en valors, la prevenció de la violència de gènere, la igualtat, la prevenció de les conductes de risc, etc. en la que participen la majoria dels i les professionals de la Comunitat Valenciana.

- Des dels col·legis professionals es defèn la col·legiació com a garant de bones pràctiques i de compliment d'un codi deontològic.

Per tot això, mostrem el nostre rebuig de la polèmica creada al voltant dels centres de menors i les acusacions en què es posa en dubte el treball dels i les professionals del sistema de protecció, creant-se una alarma social que en cap cas, beneficia a l’interès superior dels xiquets, les xiquetes i adolescents; més bé contribueix a que la seua situació de vulnerabilitat siga encara major.Noticias relacionadas

  • 02/06/2023
Promoción del envejecimiento activo para la prevención de las demencias

Integrantes del Grupo de Trabajo de Psicogerontología y personas mayores del COPCV-Valencia, reflexionan sobre el envejecimiento activo y las consecuencias de la soledad no deseada en el blog del CRE Alzheimer.
Leer

  • 25/05/2023
Curs IVAFIQ 'Formació específica: atenció integral centrada en la persona en les residències de persones majors (II): les eines de la AICP'

Curso IVAFIQ 'Formación específica: atención integral centrada en la persona en las residencias de personas mayores (II): las herramientas de la AICP' Inscripción 26/05 a las 13 horas.
Leer

  • 24/05/2023
II Simposio Mayores, Turismo y Salud

La Asociación Gerontológica del Mediterráneo (AGM), en colaboración con la Universidad Permanente de la UA y el Instituto de Investigaciones Turísticas de la UA, organiza este evento que tendrá lugar el 14 de septiembre en Alicante. Inscripción hasta el 15 de julio.
Leer

  • 19/05/2023
Curs IVAFIQ 'Formació Específica: Tècniques psicològiques a la intervenció social'. Inscripció 23/05/2023-13:00 hores

Curso IVAFIQ 'Formación Específica: Técnicas psicológica a la intervención social' Inscripción 23/05/2023 - 13:00 horas.
Leer

  • 12/05/2023
Les psicòlogues Amparo Monzó i Carolina Pino formen part de l’Observatori del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials

Ahir, 11 de maig, la Conselleria d’Igualtat va presentar i posar en marxa aquest nou òrgan interdisciplinari que s’encarregarà d’analitzar i estudiar l’àmbit de serveis socials.
Leer

  • 10/05/2023
Mantenemos una reunión con los y las profesionales que integran el Servicio ORIENTA Oficina Integral LGTBI Generalitat Valenciana

Desde el COPCV consideramos que la implantación de este servicio es un avance en la detección y reducción de consecuencias psicológicas, emocionales y relacionales en personas de este colectivo.
Leer