El COPCV participa en la Comissió especial d'estudi de l’assetjament escolar de les Corts Valencianes

En esta 10ª sessió, és Andrea Ollero, vocal de l'Àrea de Psicologia Educativa, qui ha participat. Ha incidit en la necessària presència de psicòlegs i psicòlogues educatives en els centres escolars i ha donat algunes claus per tal d'identificar, previndre i intervindre en dinàmiques relacionals inadequades.

La Comissió especial d'estudi de l’assetjament escolar de les Corts, ha arribat a la 10ª sessió de treball. En aquesta, ha intervingut Andrea Ollero, coordinadora de l’Àrea de Psicologia educativa del COPCV. Durant la seua compareixença ha parlat d’esta problemàtica mencionant altres aspectes a tindre en compte com ara la necessària especialització dins l’Orientació Educativa, l’augment de la ràtio de psicòlegs educatius per ser els professionals experts en Psicologia de l'aprenentatge, evolutiva, i del desenvolupament.

Ollero ha començant contextualitzant i afirmant que sobretot, “els centres escolars són espais d’aprenentatge i convivència” i que a la majoria de l’alumnat li agrada anar a l’escola, que és font “d’experiències riques i fonamentals per al seu creixement". No obstant, es poden donar situacions de violència física, verbal, i psicològica, “que es poden convertir en assetjament escolar produint un gran mal en el seu ajust psicològic, escolar i social”.

La conducta violenta es pot aprendre com a vàlida per a resoldre problemes o per a tindre el poder sobre altres persones. L’empatia també s’aprèn com a vàlida per a tindre èxit social”. Quan s’ha d’intervindre? Quan s’identifiquen dinàmiques relacionals inadequades i estes, poden aparèixer ja en l’etapa d’educació infantil. Les famílies i mestres, ha comentat la companya, poden identificar “líders naturals” al llarg de primària poden anar cap a un lideratge positiu o negatiu.  

Per tal de previndre el patiment dels menuts, dels joves i de les famílies, la psicòloga educativa ha parlat de processos de socialització, d’acceptació i respecte davant les diferències, de la importància d’empoderar els centres educatius per resoldre les dificultats així com la necessària implicació de la Comunitat Educativa, i per suposat, la necessitat de més psicòlegs i psicòlogues educatives.

Des de la pròpia experiència, Ollero ha afirmat que cal disminuir els protocols i la burocràcia, que l’objectiu de la no violència ha de ser eix de les accions del centre, “ha d’estar dins la planificació anual en les tutories, en el pla formatiu del professorat i normatives; i que, a més d’avaluar matèries, s’avalue l’estat emocional, el clima en classe, al pati i en el menjador per tal de valorar i identificar conductes i comportaments inadequats”.

Es poden planificar i Implementar programes de millora. De fet, "les metodologies actives estan donant bons resultats, són aquelles que potencien l’aprenentatge interactiu: entre nosaltres interaccionem i s’ha demostrat que allò més fort per aprendre, no són les matèries curriculars, sinó les actituds, valors i normes".  

Pots vore esta interessant intervenció ací

En el mes d’octubre, va ser Óscar Cortijo, vicedegà i expert en la matèria, qui va comparèixer, explicant les fases, els mecanismes i les conseqüències del bullying, així com les ferramentes per a previndre'l i actuar. Més informació.

 

 Noticias relacionadas

  • 02/05/2022
Registro de intervenciones profesionales en Psicología Educativa

Atendiendo a las sugerencias recibidas, el aplicativo a través del cual se recogen las aportaciones de los colegiados y colegiadas, se ha actualizado.
Leer

  • 27/04/2022
Enviem a Educació, les propostes dels co·legiats/ades dels Gabinets Psicopedagògics Municipals i dels Orientadors del Centres Escolars

Enviamos a Educación, las propuestas de los colegiados/adas de los Gabinetes Psicopedagógicos Municipales y de los Orientadores del Centros Escolares.
Leer

  • 21/04/2022
La Conselleria ha obert període d'exposició pública per a fer propostes a la nova ordre sobre regulació de l'Orientació Educativa

La Conselleria ha abierto un periodo de exposición pública para hacer propuestas a la nueva orden sobre regulación de la Orientación Educativa.
Leer

  • 21/04/2022
Jornada sobre “Bullying y Discapacidad en la Escuela”

Se celebrará el 27 de abril en formato online.
Leer