Pla formatiu IVAFIQ 2024 COPCV / Plan formativo IVAFIQ 2024 COPCV

S'adjunta tota la informació sobre el pla formatiu IVAFIQ 2024 impartit pel COPCV. Les inscripcions s'obriran el pròxim 26 de març a les 17 hores Se adjunta toda la información sobre el plan formativo IVAFIQ 2024 impartido por el COPCV. Las inscripciones se abrirán el próximo 26 de marzo a las 17 horas.

En el pla de formació de Personas Professionals Tècniues Del Sistema Públic Valencià de Servicis Socials 2024, es troben els següents cursos de formació que realitza el Col·legi Oficial de Psicología de la Comunitat Valenciana.

Les preinscripcions a tots els cursos, s'obriran el pròxim 26 de març a las 17 hores.

Una vegada emplenada la preinscripció es remetrà un formulari que haurà d'emplenar per a completar la matricula del curs.

Formació transversal (dirigit a professionals del Sistema Públic valencia de Servicis Socials)

Entrevista motivacional: Tècniques per a una intervenció eficaç. Modalitat presencial en les seus del COPCV

Seu Alacant:

15 d'abril de 09:30 a 14:30 hores

16 d'abril de 09:30 a 14:30 hores

16 d'abril de 16:00 a 18:30 hores

23 d'abril de 09:30 a 14:30 hores

23 d'abril de 16:00 a 18:30 hores

Inscripció

Seu Castelló:

7 de maig de 16:00 a 21:00 hores

14 de maig de 16:00 a 21:00 hores

21 de maig de 16:00 a 21:00 hores

28 de maig de 16:00 a 21:00 hores

Inscripció

Disseny i avaluació dels programes d'acció comunitària. Del diagnòstic participatiu comunitari a la planificació de les accions. Modalitat mixta

Seu València:

22 de maig de 09:00 a 14:00 hores

29 de maig de 09:00 a 14:00 hores

5 de juny de 09:00 a 14:00 hores

Plataforma online

12 de juny de 09:00 a 14:00 hores

Inscripció

Seu Alacant:

20 de setembre de 09:00 a 14:00 hores

27 de setembre de 09:00 a 14:00 hores

4 d'octubre de 09:00 a 14:00 hores

Plataforma online

18 d'octubre de 09:00 a 14:00 horas

Inscripció

Atenció a persones amb discapacitat intel·lectual. Modalitat plataforma de formació online

17 d'octubre de 10:00 a 13:00 hores

17 d'octubre de 17:00 a 20:00 hores

22 d'octubre de 10:00 a 13:00 hores

22 d'octubre de 17:00 a 20:00 hores

24 d'octubre de 10:00 a 13:00 hores

24 d'octubre de 17:00 a 20:00 hores

Inscripció


Formació específica

Atenció integral centrada en la persona en les residències de persones majors (III): Les ferramentes de la AICP. Modalitat mixta

Plataforma online

12 d'abril de 09:30 a 12:30 hores

18 d'abril de 09:30 a 12:30 hores

19 d'abril de 09:30 a 12:30 hores

25 d'abril de 09:30 a 12:30 hores

26 d'abril de 09:30 a 12:30 hores

Inscripció

Avaluació acompanyament o inserció sociolaboral per a persones amb problemes de salut mental (Dins del programa SASEM).
Modalitat plataforma de formació online

22 de maig de 15:00 a 20:00 hores

23 de maig de 15:00 a 20:00 hores

24 de maig de 15:00 a 20:00 hores

27 de maig de 09:30 a 14:30 hores

28 de maig de 09:30 a 14:30 hores

29 de maig de 09:30 a 14:30 hores

Inscripció

Intervenció psicològica amb joves menors d'edat en recursos d'acolliment de projecte migratori. Modalitat mixta

Plataforma online

4 de juny de 16:00 a 21:00 hores

Seu Alacant:

6 de juny de 09:00 a 14:00 hores

6 de juny de 16:00 a 21:00 hores

7 de juny de 09:00 a 14:00 hores

Inscripció

Tècniques psicològiques aplicades a la intervenció social. Modalitat mixta

Plataforma online

21 de maig de 16:00 a 21:00 hores

23 de maig de 16:00 a 21:00 hores

Seu Castelló:

30 de maig de 08:30 a 14:00 hores

30 de maig de 16:00 a 20:00 hores

6 de juny de 08:30 a 14:30 hores

6 de juny de 16:00 a 20:00 hores

Inscripció

Introducció a les tècniques grupals en psicologia. Modalitat presencial seu COPCV València.

18 de setembre de 09:00 a 14:00 hores

19 de setembre de 09:00 a 14:00 hores

23 de setembre de 09:00 a 14:00 hores

23 de setembre de 09:00 a 14:00 hores

Inscripció

Acompanyament psicològic i social a dones que han patit violència de gènere: Claus teorico-pràctiques des d'una perspectiva reflexiva i crítica. Modalitat mixta

Plataforma online

8 d'octubre de 16:30 a 20:30 hores

10 d'octubre de 16:30 a 20:30 hores

15 d'octubre de 16:30 a 20:30 hores

17 d'octubre de 16:30 a 20:30 hores

Inscripció


En el plan de formación de Personas Profesionales Tecnicas del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales 2024, se encuentran los siguientes cursos de formación que realiza el Col·legi Oficial de Psicología de la Comunitat Valenciana.

Las preinscripciones a todos los cursos, se abrirán el próximo 26 de marzo a las 17 horas.

Una vez cumplimentada la preinscripción se enviará un formulario que se deberá cumplimentar para completar la matricula al curso elegido.

Formación transversal (dirigido a profesionales del Sistema Público valenciano de Servicios Sociales)

Entrevista motivacional: Técnicas para una intervención eficaz. Modalidad presencial en las sedes del COPCV

Sede Alicante:

15 de abril de 09:30 a 14:30 horas

16 de abril de 09:30 a 14:30 horas

16 de abril de 16:00 a 18:30 horas

23 de abril de 09:30 a 14:30 horas

23 de abril de 16:00 a 18:30 horas

Inscripción

Sede Castellón:

7 de mayo de 16:00 a 21:00 horas

14 de mayo de 16:00 a 21:00 horas

21 de mayo de 16:00 a 21:00 horas

28 de mayo de 16:00 a 21:00 horas

Inscripción

Diseño y evaluación de los programas de acción comunitaria. Del diagnóstico participativo comunitario a la planificación de las acciones. Modalidad mixta

Sede València:

22 de maig de 09:00 a 14:00 hores

29 de mayo de 09:00 a 14:00 horas

5 de junio de 09:00 a 14:00 horas

Plataforma online

12 de junio de 09:00 a 14:00 horas

Inscripción

Sede Alicante:

20 de septiembre de 09:00 a 14:00 horas

27 de septiembre de 09:00 a 14:00 horas

4 de octubre de 09:00 a 14:00 horas

Plataforma online

18 de octubre de 09:00 a 14:00 horas

Inscripción

Atención a persones con discapacidad intelectual. Modalidad plataforma de formación online

17 de octubre de 10:00 a 13:00 horas

17 de octubre de 17:00 a 20:00 horas

22 de octubre de 10:00 a 13:00 horas

22 de octubre de 17:00 a 20:00 horas

24 de octubre de 10:00 a 13:00 horas

24 de octubre de 17:00 a 20:00 horas

Inscripción

Formación específica

Atención integral centrada en la persona en las residencias de personas mayores (III): Las herramientas de la AICP. Modalidad mixta

Plataforma online

12 de abril de 09:30 a 12:30 hores

18 de abril de 09:30 a 12:30 horas

19 de abril de 09:30 a 12:30 horas

25 de abril de 09:30 a 12:30 horas

26 de abril de 09:30 a 12:30 horas

Inscripción

Evaluación, acompañamiento o inserción sociolaboral para personas con problemas de salud mental (Dentro del programa SASEM).
Modalidad plataforma de formación online

Sede Castellón:

22 de mayo de 15:00 a 20:00 horas

23 de mayo de 15:00 a 20:00 horas

24 de mayo de 15:00 a 20:00 horas

27 de mayo de 09:30 a 14:30 horas

28 de mayo de 09:30 a 14:30 horas

29 de mayo de 09:30 a 14:30 horas

Inscripción

Intervención psicológica con jóvenes menores de edad en recursos de acogida de proyecto migratiorio. Modalidad mixta

Plataforma online

4 de junio de 16:00 a 21:00 horas

Sede Alicante:

6 de junio de 09:00 a 14:00 horas

6 de junio de 16:00 a 21:00 horas

7 de junio de 09:00 a 14:00 horas

Inscripción

Técnicas psicológicas aplicadas a la intervención social. Modalidad mixta

Plataforma online

21 de mayo de 16:00 a 21:00 horas

23 de mayo de 16:00 a 21:00 horas

Sede Castellón:

30 de mayo de 08:30 a 14:00 horas

30 de mayo de 16:00 a 20:00 horas

6 de junio de 08:30 a 14:30 horas

6 de junio de 16:00 a 20:00 horas

Inscripción

Introducción a las técncias grupales en psicología. Modalidad presencial sede COPCV València.

18 de septiembre de 09:00 a 14:00 horas

19 de septiembre de 09:00 a 14:00 horas

23 de septiembre de 09:00 a 14:00 horas

23 de septiembre de 09:00 a 14:00 horas

Inscripción

Acompañamiento psicológico y social a mujeres que han sufrido violencia de género: Claves teórico-prácticas desde una perspectiva reflexiva y crítica.  Modalidad mixta

Plataforma online

8 de octubre de 16:30 a 20:30 horas

10 de octubre de 16:30 a 20:30 horas

15 de octubre de 16:30 a 20:30 horas

17 de octubre de 16:30 a 20:30 horas

Inscripción

 Noticias relacionadas

  • 17/05/2024
DEMÀ - Jornada “Psicologia municipal. Intervenció comunitària en l’àmbit educatiu i social”

El COPCV organitza aquesta activitat la qual es realitzarà el 18 de maig al Complex Esportiu Cultural Petxina de València. Activitat gratuïta prèvia reserva de plaça.
Leer

  • 17/05/2024
Jornada 'factores de salud y bienestar psicológico a lo largo de las distintas etapas de la vida'

Se realizará el 31 de mayo en Orihuela (Alicante). Actividad gratuita previa reserva de plaza.
Leer

  • 17/05/2024
Taller: Los cuentos como herramienta terapéutica

El taller está previsto que inicie el día 14/06/2024 en Valencia.
Leer

  • 16/05/2024
Curso: Abordaje integral de la conducta suicida

El curso está previsto que inicie el día 24/05/2024 (formato online).
Leer