34 noticias encontradas relacionadas con Adolescentes

Página 1 de 3

Curs: 'Psicologia i acolliment residencial. Cap a una nova manera d’entendre els seus mons' / Curso: 'Psicología y acogimiento residencial. Haica una nueva forma de entender sus mundos'

L'activitat tindrà lloc el 22 d'octubre a l'Auditori Municipal de Burjassot (València) a les 17.00 hores.

Curs: 'Psicologia i acolliment residencial. Cap a una nova manera d’entendre els seus mons' / Curso: 'Psicología y acogimiento residencial. Hacia una nueva forma de entender sus mundos'

Curs: “Com actuar enfront de la violència contra la infància?” / Curso: “¿Cómo actuar frente a la violencia contra la infancia?”

Curs: “Prevenció en les necessitats de protecció i reducció de la vulnerabilitat en la infància i l’adolescència” / Curso: “Prevención en las necesidades de protección y reducción de la vulnerabilidad en la infancia y la adolescencia”

Curs: 'Una mirada comprensiva de la infància i l'adolescència: una mirada des de la teoria de l'afecció. / Curso: 'Una mirada comprensiva de la infancia y la adolescencia desde la teoria del apego.

La actividad organizada para dar a conocer el Grado en Terapia Ocupacional tendrá lugar el jueves 16 de Septiembre de 2021 a las 17:30H

Curs: “Prevenció en les necessitats de protecció i reducció de la vulnerabilitat en la infància i l’adolescència” / Curso: “Prevención en las necesidades de protección y reducción de la vulnerabilidad en la infancia y la adolescencia”

Curs: “Persones menors d’edad i ús desadaptatiu de les tecnologies de la información i la comunicación en l’oci” / Curso: 'Personas menores de edad y uso desadaptativo de las tecnologías de la información la comunicación y el ocio'

Curs: “Preparar per a l’empaciò en el sistema de protección” / Curso: ”Preparar para la Emancipación para el Sistema de Protección”

El document, contempla 20 fitxes d’activitats, cadascuna d'elles vinculada a un o diversos drets sobre la base de la Llei valenciana d'infància i adolescència, sota el paraigua dels drets universals de la infància que recull la Convenció dels Drets de la Infància.

Acción integrada en la plataforma Col·lab&Connect, iniciativa de Conselleria de Economía Sostenible, IVACE, REDIT, con la colaboración de CEV y Consejo Cámaras CV.