Sistema Públic Valencià de Serveis Socials - El Consell ha publicat la modificació parcial del Decret 27/2023

El COPCV va presentar propostes i al·legacions a aquest decret que regula la tipologia i el funcionament dels centres, els servicis i els programes de serveis socials, i la seua ordenació dins el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials. Continuarem atents a la seua evolució per tal de valorar els canvis que es van fent a aquest àmbit.

El Consell va obrir un període per tal de que entitats professionals o relacionades amb els serveis socials, poguerem fer propostes i al·legacions al Decret 27/2023 en el qual es regulen la tipologia i el funcionament dels centres, els servicis i els programes de serveis socials, i la seua ordenació dins de l'estructura funcional, territorial i competencial del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials [2024/3772].

Considerem positiva aquesta iniciativa de la Conselleria, d'obertura d'un període de participació i reflexió sobre el contingut actual del Decret 27/2023 per a procedir al seu aprofundiment i millora. La nostra corporació va presentar al·legacions en dos documents per tal de diferenciar i definir aquells canvis que considerem imprescindibles dins aquest àmbit tant en atenció primària com secundària. Vàrem fer menció als professionals de la psicologia especialitzats en envelliment i per tant a la seua figura dins els serveis d’atenció a persones majors, i als psicòlegs i les psicòlogues que desenvolupen el seu treball als centres ocupacionals.

Les nostres propostes, degudament justificades, fan referència entre d’altres aspectes, a la necessitat d’augmentar el nombre de professionals de la Psicologia en atenció primària i secundària per tal de donar la resposta òptima a la ciutadania. Tenim la confiança que seran tingudes en compte les propostes de canvi i avanç rebudes per part de tots els agents, persones professionals i actors del Sistema Valencià de Servicis Socials, es podrà construir un nou més complet, que perfeccione el Decret absolutament fonamental per a l'estructuració de nostres servicis socials, la garantia de protecció de drets d'usuaris i professionals i d'una atenció de qualitat centrada realment en la persona i les seues necessitats.

De moment, en el DOGGV s’ha publicat una modificació parcial del Decret 27/2023 (DECRET 51 /2024, de 29 d'abril, del Consell, pel qual es modifica el Decret 27/2023, de 10 de març) . Concretament, de les vint-i-tres “disposicions transitòries que determinen la regulació de les situacions jurídiques dels centres, servicis i programes, resultaran afectades tan sols sis: la primera, quarta, sèptima, novena, denovena i vint-i-tresena” per tal de “flexibilitzar els períodes d'adaptació dels centres, servicis i programes de servicis socials a les condicions establides en estos, per dificultat material del seu compliment, mantenint la vigència d'aquelles en les quals sí que resulta possible la seua realització”.

Des del Col·legi Oficial de Psicologia considerem positives aquests modificacions ja que els nous terminis faciliten el correcte desenvolupament i garanteix la plena aplicabilitat el que ratifica el compromís de la Conselleria per mantindré el decret  i no derogar-lo, reconeixent d’aquesta manera, el valor global del seua contingut.

Per la nostra banda, sempre hem considerat i defensat l'existència del Decret de Tipologies, reconeixent la seua necessitat i urgència, així com la conveniència del seu perfeccionament i ajust en allò concret. El seu ambiciós i extens contingut fan imprescindible, després d'un any llarg de la seua publicació, una reflexió que corregisca els errors i perfile qüestions que havien quedat obertes o incompletes.

És un assumpte que en preocupa i ocupa, estarem pendents de la seua evolució, esperant que el resultat s’ajuste a les necessitats de la ciutadania, dels nostre col·lectiu professional, i que ajude a consolidar la posada en valor dels servicis socials valencians.Noticias relacionadas

  • 03/06/2024
Mesa redonda: Cómo fomentar el buen trato en las personas mayores

Con motivo del día mundial del abuso y maltrato en la vejez, el COPCV y el GT de Envejecimiento de Alicante, han organizado esta actividad que se realizará el 12 de junio en la Universidad Permanente de la Universidad de Alicante.
Leer

  • 13/05/2024
II Jornada ‘El profesional de la psicología en el marco de los servicios sociales de la Comunitat: del contrato programa a la estructuralidad'

El 24 de mayo se celebra en Valencia, esta jornada de Psicología de la Intervención Social con el objetivo de propiciar un espacio de intercambio profesional. Actividad gratuita previa reserva de plaza.
Leer

  • 09/05/2024
El COPCV forma parte del Consejo Valenciano de Inclusión y Derechos Sociales (CVIDS)

El CVIDS se ha constituido esta semana en un acto en el que han tomado posesión como integrantes del mismo, nuestra vocal, Purificación Párraga, y el asesor, Salvador Almenar.
Leer

  • 29/04/2024
Màster de Formació Permanent en Direcció i Gestió de Centres de Serveis Socials

Este títol de la Universitat de València es realitzarà entre octubre de 2024 a juliol de 2025. Obert el termini d'inscripció.
Leer

  • 05/04/2024
Mantenemos una reunión con la Vicepresidencia segunda y Conselleria de Servicios Sociales

El objetivo de este encuentro ha sido trasladar a la Generalitat y a esta Conselleria en concreto, la necesidad de que los profesionales de la Psicología estemos en el ámbito de los Servicios Sociales dado el valor añadido que aportamos.
Leer