Esta noticia sólo es visible para Colegiados. Deberá entrar con su usuario y contraseña para visualizarla.

Acceso con usuario y contraseña

Acceso con certificado digital

También puede acceder con su DNI electrónico, certificado de la ACCV o certificado de la FNMT.


Iniciar sesión con DNI electrónico Iniciar sesión con certificado de la ACCV Iniciar sesión con certificado de la FNMT

Noticias relacionadas

  • 15/09/2020
ARTÍCULO: Una nueva versión de la escala Percepción del Alumnado sobre el Clima Escolar (PACE) y análisis de sus propiedades psicométricas

Autor/es: Naiara Escalante-Mateos, Arantza Fernández-Zabala, Eider Goñi-Palacios e Iker Izar de la Fuente-Díaz de Cerio
Leer

  • 27/08/2020
Actualització de l'espai de Psicologia Educativa en la web del COPCV

El COPCV amb l'objectiu de potenciar les competències professionals i possibilitar l'intercanvi de bones pràctiques, ha actualitzat l'espai de Psicologia Educativa al web del col·legi. 
Leer

  • 31/07/2020
Protocol de portecció i prevenció davant la transmissió i contagi del SarsCoV2 per a Centres Educatius que impartisquen ensenyaments no universitaris

Mesures d'actuació davant la COVID-19 per al curs acadèmic 2020-2021 en centres educatius que impartisquen ensenyaments no universitaris i els seus serveis complementaris. Document facilitat per la Generalitat Valenciana.
Leer

  • 30/07/2020
RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2020, de la Direcció General d’Inclusió Educativa

Per la qual s’autoritza i es regula el funcionament, amb caràcter experimental, d’uni-tats educatives terapèutiques en les províncies d’Alacant i València per a la resposta integral a l’alumnat amb neces-sitats educatives especials derivades de trastorns greus de salut mental, per al curs escolar 2020-2021
Leer

  • 30/07/2020
RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional

Per la qual es dicten instruccions per a l’organització dels serveis psicopedagògics escolars i dels gabinets psicopedagògics escolars autoritzats durant el curs 2020-2021.
Leer