Esta noticia sólo es visible para Colegiados. Deberá entrar con su usuario y contraseña para visualizarla.

Acceso con usuario y contraseña

Acceso con certificado digital

También puede acceder con su DNI electrónico, certificado de la ACCV o certificado de la FNMT.


Iniciar sesión con DNI electrónico Iniciar sesión con certificado de la ACCV Iniciar sesión con certificado de la FNMT

Noticias relacionadas

  • 29/11/2018
Universitat de València. Una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal.

El termini de presentació de les instàncies és de 10 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)
Leer

  • 27/11/2018
Ajuntament de Puçol (València) Convocatòria per a la provisió temporal del lloc de treball núm. 5.8 psicòleg/a

convocatòria per a la provisió temporal, en comissió de serveis de caràcter voluntari, del lloc de treball núm. 5.8 psicòleg/a, de l’Àrea de Benestar Social, personal funcionarial de carrera subgrup A1, escala d’administració especial.
Leer

  • 22/11/2018
Ayuntamiento de Benetússer (València) Constitución de una bolsa de empleo temporal de psicólogo/a

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
Leer

  • 20/11/2018
Ajuntament de Xirivella (València) Rectificació de la data de les proves selectives de psicòlegs i psicòlogues.

Regidoria Delegada de Personal i Seguretat, per la qual es rectifica la data de les proves selectives del procés de creació d’una borsa de treball de psicòlegs i psicòlogues.
Leer

  • 16/11/2018
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Torn lliure.

Fa pública la resolució provisional del concurs oposició, per a la provisió, pel torn lliure, de facultatiu o facultativa especialistes en psicologia clínica.
Leer