Esta noticia sólo es visible para Colegiados. Deberá entrar con su usuario y contraseña para visualizarla.

Acceso con usuario y contraseña

Acceso con certificado digital

También puede acceder con su DNI electrónico, certificado de la ACCV o certificado de la FNMT.


Iniciar sesión con DNI electrónico Iniciar sesión con certificado de la ACCV Iniciar sesión con certificado de la FNMT

Noticias relacionadas

  • 12/09/2019
Mancomunitat Baix Maestrat (Castellón) bolsa de empleo para 1 técnico profesional de la juventud

El plazo de presentación de solicitudes será de 25 días naturales, a contar desde el siguiente día a la publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón.
Leer

  • 02/09/2019
Ajuntament de Castelló de la Plana. Provisió en propietat d’una plaça d’agent d’igualtat.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de l’anunci de convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat
Leer

  • 28/08/2019
Ajuntament de Castelló de la Plana. Agent d'igualtat

PENDENT. 20 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el BOE.
Leer

  • 02/08/2019
Universitat de València. Convocatòria.

RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2019, del Rectorat, per la qual es convoca un concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2019-2020. Convocatòria número 9. [2019/7612].
Leer

  • 24/07/2019
Excel·lentíssima Diputació Provincial de València Gestió de Personal. Professor/a de Primaria (mestre/a amb l’especialitat d’educació infantil)

Convoca del concurs-oposició lliure de tres places de professor/a de Primaria (mestre/a amb l’especialitat d’educació infantil), convocatòria 23/17.
Leer

  • 18/07/2019
Universitat Jaume I (Castelló) Personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei.

Grup d’investigació de la Universitat Jaume I: WANT Prevenció Psicosocial y Organitzacions Saludables.
Leer