Esta noticia sólo es visible para Colegiados. Deberá entrar con su usuario y contraseña para visualizarla.

Acceso con usuario y contraseña

Acceso con certificado digital

También puede acceder con su DNI electrónico, certificado de la ACCV o certificado de la FNMT.


Iniciar sesión con DNI electrónico Iniciar sesión con certificado de la ACCV Iniciar sesión con certificado de la FNMT

Noticias relacionadas

  • 13/12/2019
Ayuntamiento de Montaverner (Valencia). Psicólogo/a, para el Servicio del Equipo Específico de Atención a la Infancia y Adolescencia (E.E.I.A)

Creación de una bolsa de trabajo de psicólogo/a, para el Servicio del Equipo Específico de Atención a la Infancia y Adolescencia de Servicios Sociales (E.E.I.A).
Leer

  • 10/12/2019
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. Cos superior tècnic de psicologia (Torn lliure general)

Sector administració especial, A1-20, convocatòria 13/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2017, per al personal de l’Administració de la Generalitat.
Leer

  • 10/12/2019
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. Cos superior tècnic de psicologia (Torn de promoció interna)

Sector administració especial, A1-20, convocatòria 14/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2017, per al personal de l’Administració de la Generalitat.
Leer

  • 09/12/2019
Ayuntamiento de Valencia. Bolsa de trabajo de Psicólogo/a

Participación en bolsas de trabajo convocadas por el Ayuntamiento de València para nombramientos interinos o mejora de empleo.
Leer

  • 26/11/2019
Mancomunitat de Municipis de la Safor (València) Borsa de treball de Psicòleg/-loga en l’equip de Serveis Socials d’Atenció Primària

El termini per a la presentació de la sol·licitud és de 10 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent a la inserció del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València.
Leer

  • 20/11/2019
Universitat Politècnica de València. Constitució d’una borsa de treball de tècnic o tècnica intermedis de prevenció de riscos laborals.

Prestació de serveis en el Servei Integrat de Prevenció i Salut Laboral, amb caràcter de funcionari o funcionària interins o nomenament provisional per millora d’ocupació. Codi 2019/P/FI/ACON/5. [2019/10217]
Leer