Esta noticia sólo es visible para Colegiados. Deberá entrar con su usuario y contraseña para visualizarla.

Acceso con usuario y contraseña

Acceso con certificado digital

También puede acceder con su DNI electrónico, certificado de la ACCV o certificado de la FNMT.


Iniciar sesión con DNI electrónico Iniciar sesión con certificado de la ACCV Iniciar sesión con certificado de la FNMT

Noticias relacionadas

  • 30/07/2020
Técnic de Juventut Benicàssim

OBERT. Termini de presentació d'instàncies: DEU DIES NATURALS a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria de les bases en el BOP de Castelló núm. 90, de 28/07/2020. BORSA DE TREBALL
Leer

  • 23/07/2020
Ajuntament de Torrent (València). Psicòleg/psicòloga

Les sol·licituds per a prendre part en cada procés selectiu es formularan de conformitat amb l'establit en les bases de cada procés selectiu, durant el termini de deu dies hàbils comptadors a partir del següent al de la publicació del present anunci en el “Butlletí Oficial” de la Província de València.
Leer

  • 20/07/2020
Ayuntamiento de la Villajoyosa (Alicante) Técnico de Juventud

ABIERTO. 10 días naturales, contado a partir del siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el B.O.P. de Alicante nº133, de16/07/2020)
Leer

  • 15/07/2020
Ayuntamiento de Quart de Poblet (Valencia) Psicólogo/a

Forma de provisión: Concurso o Concurso de Funcionarios de otras Administraciones Públicas
Leer

  • 14/07/2020
Universitat Jaume I (Castelló) Selecció d’una plaça de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal

Projecte: «Exploració d’un nou enfocament terapèutic per reduir la conducta de recerca de drogues i potenciar l’extinció: estimulació de l’activitat neuronal a la superfície de l’escorça del cerebel.» Codi: 17I357.
Leer

  • 08/07/2020
Ayuntamiento de Almussafes (Valencia). Técnico/a de juventud

ABIERTO. 10 días naturales a partir de la publicación del edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.(BOP nº 128, de 07/07/2020)
Leer