Pla Estratègic Nacional per a la Reducció de l'Obesitat Infantil

Coordinat per l'Alt Comissionat contra la Pobresa Infantil.

 

 

Un grupo       de hombres sonriendo Descripción generada automáticamente

El passat 10 de juny es presentà el Pla Estratègic Nacional per a la Reducció de l'Obesitat Infantil, que ha sigut coordinat per l'Alt Comissionat contra la Pobresa Infantil.

Vos adjuntem el resum executiu de Pla que inclou un resum del diagnòstic de l'obesitat infantil a Espanya, de les línies principals de treball i dels indicadors clau així com una priorització de 50 mesures. El Pla Nacional per a la Reducció de l'Obesitat Infantil es desenvoluparà en sis línies estratègiques per a generar un ecosistema social favorable a l'activitat física i l'esport; una alimentació saludable; el benestar emocional i el descans adequat. Inclou el reforçament dels sistemes públics per a promoure estils de vida saludables i garantir la protecció de la salut de la infància.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

El pasado 10 de junio se presentó el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil, que ha sido coordinado por el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil.

 

Os adjuntamos el resumen ejecutivo de Plan que incluye un resumen del diagnóstico de la obesidad infantil en España, de las líneas principales de trabajo y de los indicadores clave así como una priorización de 50 medidas. El Plan Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil se desarrollará en seis líneas estratégicas para generar un ecosistema social favorable a la actividad física y el deporte; una alimentación saludable; el bienestar emocional y el descanso adecuado. Incluye el reforzamiento de los sistemas públicos para promover estilos de vida saludables y garantizar la protección de la salud de la infancia.

 Noticias relacionadas

 • 09/06/2022
Proyecto Entornos Protectores

UNICEF España presenta el proyecto en el que se enmarca una serie de recursos para contribuir a la implementación de la norma y a la generación de entornos protectores para los niños, niñas y adolescentes.
Leer

 • 03/06/2022
Nou curs del Pla de Formació Interdisciplinar d'infancia i adolescència/ Nuevo curso del Plan de Formación Interdisciplinar de infancia y adolescencia

Pla formació interdisciplinar 'Necessitat de protecció i reducció de la vulnerabilitat en la infància i adolescència per raons de la seua diversitat afectiu sexual i de gènere'. / Plan formación interdisciplinar 'Necesidad de protección y reducción de la vulnerabilidad en la infancia y adolescencia por razones de su diversidad afectivo sexual y de género'
Leer

 • 02/06/2022
GUÍA sobre la Ley Orgánica de Protección integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia

Elaborada por La Plataforma de Infancia junto con la Cátedra de los Derechos del Niño de la Universidad Pontificia Comillas/Proyecto Holistic.
Leer

 • 31/05/2022
Guia didàctica còmic «La nostra veu»

Elaborada per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i Unicef.
Leer

 • 31/05/2022
Pla de formació interdisciplinar : Preparar per a l'emancipació i Relacions afectivo sexuals en l'adolèscenica

Plan de formación interdisciplinares: Preparar para la emancipación y Relaciones afectivo-sexual en la adolescencia
Leer