Pla Estratègic Nacional per a la Reducció de l'Obesitat Infantil

Coordinat per l'Alt Comissionat contra la Pobresa Infantil.

 

 

Un grupo       de hombres sonriendo Descripción generada automáticamente

El passat 10 de juny es presentà el Pla Estratègic Nacional per a la Reducció de l'Obesitat Infantil, que ha sigut coordinat per l'Alt Comissionat contra la Pobresa Infantil.

Vos adjuntem el resum executiu de Pla que inclou un resum del diagnòstic de l'obesitat infantil a Espanya, de les línies principals de treball i dels indicadors clau així com una priorització de 50 mesures. El Pla Nacional per a la Reducció de l'Obesitat Infantil es desenvoluparà en sis línies estratègiques per a generar un ecosistema social favorable a l'activitat física i l'esport; una alimentació saludable; el benestar emocional i el descans adequat. Inclou el reforçament dels sistemes públics per a promoure estils de vida saludables i garantir la protecció de la salut de la infància.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

El pasado 10 de junio se presentó el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil, que ha sido coordinado por el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil.

 

Os adjuntamos el resumen ejecutivo de Plan que incluye un resumen del diagnóstico de la obesidad infantil en España, de las líneas principales de trabajo y de los indicadores clave así como una priorización de 50 medidas. El Plan Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil se desarrollará en seis líneas estratégicas para generar un ecosistema social favorable a la actividad física y el deporte; una alimentación saludable; el bienestar emocional y el descanso adecuado. Incluye el reforzamiento de los sistemas públicos para promover estilos de vida saludables y garantizar la protección de la salud de la infancia.

 Noticias relacionadas

 • 04/08/2022
Manual: Organización política y territorial de España - Claves para entender su funcionamiento

UNICEF lanza un Manual doble que permite que niños, niñas y adolescentes dispongan de las nociones básicas sobre cómo se formulan las políticas.
Leer

 • 25/07/2022
Pla d'Infància i adolescència 2022 / Plan de infancia y adolescencia 2022

Adjuntem informació sobre tots els cursos de formació interdisciplinària del pla d'infància i adolescència 2022. / Adjuntamos información sobre todos los cursos de formación interdisciplinar del plan de infancia y adolescencia 2022.
Leer

 • 25/07/2022
Pla d'Infància i adolescència 2022 / Plan de infancia y adolescencia 2022

Adjuntem informació sobre els cursos de formació especifica del pla d'infància i adolescència 2022. / Adjuntamos información sobre los cursos de formación específica del plan de infancia y adolescencia 2022.
Leer

 • 25/07/2022
Nou curs del Pla de Formació Interdisciplinar d'infancia i adolescència/ Nuevo curso del Plan de Formación Interdisciplinar de infancia y adolescencia

Pla formació interdisciplinar 'Parentalitat positiva: un enfocament per al treball amb infància, adolescència i famílies des de la prevenció i promoció'/ Plan Formación interdisciplinar ' Parentalidad positiva: un enfoque para el trabajo con infancia, adolescencia y familias desde la prevención y promoción'
Leer