Esta noticia sólo es visible para Colegiados. Deberá entrar con su usuario y contraseña para visualizarla.

Acceso con usuario y contraseña

Acceso con certificado digital

También puede acceder con su DNI electrónico, certificado de la ACCV o certificado de la FNMT.


Iniciar sesión con DNI electrónico Iniciar sesión con certificado de la ACCV Iniciar sesión con certificado de la FNMT

Noticias relacionadas

  • 21/11/2022
Universitat Jaume I (Castelló) Constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme

Convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal investigador). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: WANT - Prevención Psicosocial y Organizaciones Saludables.
Leer

  • 16/11/2022
Universitat de València convoca l’oferta pública de diferents places per a diversos projectes de recerca

La Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca.
Leer

  • 11/11/2022
Universitat Jaume I (Castelló) Personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (

Es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tècnic de suport). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: LABPSITEC - Psicopatologia, Avaluació i Tractament dels trastorns emocionals. [2022/10422]
Leer

  • 02/11/2022
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. Cos superior tècnic de psicologia

Deu dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 9460, de 31.10.2022).
Leer

  • 04/10/2022
Ajuntament de Benifaió (València) Tècnic/a de Recursos Humans

OBERT. 20 dies hàbils següents a comptar des del següent al de la publicació d'aquesta resolució en el «Boletín Oficial del Estado». (BOE núm. 237 de 03/10/2022)
Leer

  • 04/10/2022
Ajuntament de Betxí (València) Agent d'ocupació i desenvolupament local

OBERT. 10 dies hàbils comptats a partir d'aquell en què aparega anunci sobre aquest tema en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló (BOP núm. 118 de 01/10/2022)
Leer