El COPCV participa en la Comissió per a la Reconstrucció de la ciutat de València

Salvador Almenar, representant al Col·legi, va exposar diverses propostes a tindre en compte en la 'nova normalitat' davant la qual, 'seran  imprescindibles els recursos psicològics”.

L’Ajuntament de València ha creat la Comissió de Reconstrucció de la ciutat “amb la finalitat de pal·liar els efectes de la pandèmia de la Covid-19 i recuperar la normalitat al més prompte possible, prestant especial atenció a les mesures relacionades amb la reconstrucció sanitària, social i econòmica”, tal i com afirmen des del consistori.

Per al de fer-lo, representants de tots els grups de la corporació local es reuneix setmanalment, i estan contant amb la participació d’experts, associacions i diversos col·lectius professionals entre els quals es troba el COPCV.

El passat 4 de juny, el company i assessor de la Junta de govern del Col·legi, Salvador Almenar, participà en una de les jornades de la Comissió per aportar, com a professionals de la conducta humana, diverses propostes a dur a terme amb l’objectiu de millorar la vida de la ciutadania així com per a previndre possibles conseqüències negatives derivades de la situació generada per la Covid-19.

S. Almenar en la Comissió de reconstrucció de València el passat 4 de juny

La nova normalitat, va assenyalar Almenar, té principalment, dos característiques: “l'incertesa, variable a la qual no estem massa acostumats en aquesta societat del benestar, en la que tot eren i amb la que deurem aprendre a viure sense que ens genere més malestar del tolerable per a poder mantindre l'equilibri personal; i la soledat de moltes persones, no necessàriament velles o persones dependents, que ha aflorat amb tota la seua força durant aquesta pandèmia”. Per a fer-les front, “seran  imprescindibles els recursos psicològics”.

Estes són les propostes exposades:

1. A l'àmbit de les necessitats de protecció de les persones:

1.1. Assegurar una assistència psicològica de proximitat per a famílies, menors i col·lectius vulnerables al seu propi entorn, el barri, potenciant els recursos existents amb nous professionals de la psicologia als equips d'atenció primària.

1.2. Implementar accions d'acompanyament psicològic a persones en situació persistent de soledat emocional tot i entendre soledat com un estat deficitari que impedeix el benestar i l'afrontament efectiu de la vida quotidiana.

Possibilitat de portar-ho a terme, mitjançant l'elaboració de projectes interdisciplinaris que requereixen el reforçament de professionals de la psicologia de l'atenció primària i específica de serveis socials.

 

2. A l'àmbit de les necessitats relacionals de les persones:

2.1. Implementar programes comunitaris que fomenten actituds pro-socials positives i de confiança entre la ciutadania en el seu propi barri, tant a nivell informal entre veïns, com entre els ciutadans i les entitats socials que operen a l'entorn, establint aliances en el territori per a futurs escenaris de vulnerabilitat.

2.2. Promoure actituds favorables a la participació en voluntariat ciutadà, mitjançant programes de formació i sensibilització, com un element més d'eixa xarxa d'ajuda solidària que sembla imprescindible en els nous escenaris darrere la pandèmia.

Aquestes accions podrien vehicular-se aprofitant l’experiència de projectes com ara Barris Inclusius i els projectes Col·labora. També dins de les activitats de la Universitat Popular, com nous programes estables que es poden oferir a la ciutadania, o bé concertar amb les entitats socials que treballen als barris

 

3. A l'àmbit de les necessitats d'autonomia personal:

3.1. Promoure programes d'intervenció comunitària adreçats a la ciutadania en general per a l'aprenentatge de conductes tendents a millorar la resiliència, factor psicològic necessari per a afrontar l'incertesa dels temps que estem vivint.

3.2. Potenciar els programes d'orientació psicològica en el col·lectiu de persones amb diversitat funcional que assisteixen als centres municipals ocupacionals per tal de reduir l'ansietat i la por que hagen pogut viure i que poden dificultar el seu creixement personal cap a l'autonomia de vida independent.

3.3. Fomentar el model d'atenció centrat en la persona als espais municipals de cura de persones majors, prestant especial atenció a les seues necessitats relacionals, emocionals i d'autonomia personal.

 

Aquestes accions es poden vehicular mitjançant l’optimització dels recursos propis de l'Ajuntament amb una mirada transversal que involucren a diverses àrees: Servici d’Innovació i Gestió del Coneixement, Benestar i Drets Socials, Universitat Popular i aliances estratègiques amb entitats que operen al territori.

 

4. A l'àmbit de les necessitats d'integració social:

4.1. Promoure programes d'intervenció comunitària amb la finalitat de reduir l'escletxa digital entre els col·lectius ciutadans vulnerables, potenciant la formació necessària per a usar efectivament les noves tecnologies de la comunicació i una actitud positiva cap al seu ús i coneixement.

4.2. Potenciar els programes d'oci educatiu adreçats a la infància i adolescència més vulnerable, incloent-hi l'orientació psicològica, per a millorar possibles reaccions emocionals de por davant la situació viscuda durant el temps de confinament, que pot persistir més enllà en el nou temps que s'apropa.

4.3. Integrar també aquesta educació emocional a les escoles infantils municipals.

 

Almenar, finalitzà afirmant que “aquestes accions es poden vehicular mitjançant l’optimització dels recursos propis de l'Ajuntament amb una mirada transversal que involucren diverses àrees: Educació, cultura i esports, Servici d’Innovació i gestió del coneixement, Benestar i Drets Socials; així com aliances estratègiques amb entitats que operen al territori”.

 

Informació relacionada: 

El COPCV participa en la Comisión para la Reconstrucción de la ciudad de AlicanteNoticias relacionadas

  • 08/10/2020
Reunión del COPCV con la Secretaria autonómica de Atención Primaria y Servicios Sociales

La necesaria interdiciplinariedad, los ratios, o la estabilidad laboral, han sido alguno de los temas abordados en este encuentro al que han asistido Francisco Santolaya, Decano del COPCV, y Andrea Ollero, vocal de la Junta.
Leer

  • 08/10/2020
WEBINAR: Atención psicológica en tiempos de COVID

La actividad tendrá lugar el 9 de octubre a las 10:00 en directo
Leer

  • 15/09/2020
Estrés y ansiedad, una sintomatología “contagiosa y negativa para las empresas"

Hablamos con Pilar del Pueblo, vocal de la Junta de Gobierno del COPCV, psicóloga del Trabajo, las Organizaciones y los RRHH, sobre la vuelta al trabajo, las consecuencias psicológicas que la Covid19 puede estar teniendo en las personas que integran las organizaciones y cómo prevenirlas o solucionarlas. Para ello, recuperamos los EPE'S -Equipos de Protección Emocional del COPCV.
Leer

  • 09/09/2020
PARTICIPA: Cuestionario de evaluación emocional para personal sanitario tras el COVID19

Solicitamos de nuevo tu colaboración en este estudio promovido por el Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana (COPCV), junto a la Unión Sanitaria Valenciana (USV) y la Fundación para la Investigación, Desarrollo y Aplicación de la Psicología (FIDAP).
Leer