Reunió amb la Direcció General de Coordinació de Diàleg Social

En esta trobada, els i les representants del COPCV, han informat sobre els temes, les mancances, i les línies d'actuació que consideren més importants de cara a atendre les necessitats de la població pel que fa a la salud emocional i mental.

Francisco Santolaya, degà del COPCV, Vicenta Esteve i Andrea Ollero, secretària i vocal, respectivament, han mantingut una ampla entrevista amb la directora general de coordinació de Diàleg Social de la Generalitat, Zulima Pérez. L’encontre s’ha mantingut en les dependències de la Generalitat, el dijous 3 de febrer. En ell, s’han tractat diversos temes relacionats amb la preocupació i el compromís que ambdues entitats tenim per la salut mental de la ciutadania.

El Col·legi va informar sobre les accions realitzades durant la pandèmia, analitzarem de manera conjunta i detallada les necessitats de benestar emocional de la població a nivell social, educatiu i en l’àmbit de la salut pública, posant de rellevància a necessitat d’incloure els psicòlegs clínics en Atenció Primària en els centres de salut.

Per la nostra banda, manifestarem la preocupació per la salut mental en infància i adolescència en els centres escolars, reforçant la idea de la necessitat del perfil del psicòleg/a dels orientadors educatius. En este mateix sentit, es va informar sobre la xarxa existent de Gabinets Psicopedagògics Municipals la qual ha d’integrar-se en el Sistema Educatiu com un recurs preventiu important.

Pel que fa a l’àrea de Serveis Socials, comunicarem la necessitat de continuar augmentant la ràtio de professionals de la Psicologia en atenció primària i secundària ja que la intervenció comunitària, és fonamental per fer front a problemes com la pobresa i les desigualtats sorgides en temps de pandèmia.

Per finalitzar, acordarem reunir-se novament al mes de març.Noticias relacionadas

  • 11/08/2022
GUÍA: libro - Índice DEC. Índice de desarrollo de los servicios sociales 2021

El IDEC 2021 describe la situación de los servicios sociales tras el impacto de la pandemia en la sociedad y en los propios servicios sociales.
Leer

  • 10/08/2022
Instrucciones para la aplicación del acuerdo relativo a la dotación de profesorado que presta servicios de Orientación educativa en centros privados

No se aplicará esta dotación de horas a los centros privados concertados que están recibiendo esta atención por parte del correspondiente Gabinete Psicopedagógico Municipal, de acuerdo con la Disposición Adicional Segunda del Decreto 72/2021.
Leer

  • 29/07/2022
I Jornadas Internacionales sobre Psicología de la Educación Aplicada

Este evento, que se celebrará del 27 al 28 de octubre de 2022 en Elche (Alicante), será un punto de encuentro presencial y virtual entre especialistas y profesionales de España y de países de América Latina.
Leer

  • 27/07/2022
I Jornadas Gallegas de Psicología Educativa “Psicología educativa, siempre emocionando”

Organizadas por el Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, tendrán lugar entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre 2022.
Leer

  • 25/07/2022
Nou curs per a la formació de persones professionals del sistema Públic Valencià de Serveis Socials: 'Ètica per a professionals del SPVSS'

Nuevo curso para la formación de personas profesionales del sistema Público Valenciano de Servicios Sociales: 'Ëtica para profesionales del SPVSS'
Leer

  • 19/07/2022
Infancia con Derechos

Pla d'Acció Estatal per a la Implementació de la Garantia Infantil Europea (2022-2030).
Leer