Realitzada la XIV Jornada Psicologia, Educació i Municipi: 'La resposta educativa als reptes socials'

A continuació, disposeu d'un resum de l'esdeveniment celebrat el 7 de juliol en el saló d'actes del COPCV-València. Més endavant, facilitarem el vídeo.

Desenes de companys i companyes s’han reunit al voltant de la XIV Jornada de Psicologia, Educació i Municipi: 'La resposta educativa als reptes social’, organitzada pel COPCV i celebrada al saló d’actes de la seu del Col·legi en València.

La taula inaugural ha estat presidida pel degà del COPCV, Francisco Santolaya: la directora general d’Inclusió, Raquel Andrés Gimeno; i la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre.

Santolaya ha ressaltat la versatilitat d’esta àrea per “abraçar tots els temes” . A més, donada la seua tasca des de fa dècades, pel treball realitzat durant la pandèmia i per ser una de les àrees més actives, el degà desitja que intervenents i  assistents prenguen esta jornada com un reconeixement per part del COPCV. 

La Directora General d’Inclusió ha excusat a la consellera de qui ha traslladat paraules d’agraïment i suport per continuar amb el treball que fins ara, fan els i les psicòlogues educatives. “Els centres educatius són entorns segurs, son necessaris per eliminar les barreres i per generar oportunitats en condicions d’igualtat”. A este respecte, el Gabinets Psicològics Municipal han fet i fan molt bona tasca.  El paper dels psicòlegs, ha dit, en el centres educatius, és fonamental. “L’orientació educativa és necessària que es planifique al llarg de totes les etapes i que s’integre en l’activitat docent en totes les seues vessants”.

Per la seua banda, la rectora de la UV, Mavi Mestre, ha destacat la importància de tractar entre professionals la resposta educativa davant els reptes socials. “Soc psicòloga i sé el valor que aporta esta disciplina al mon dels menuts, adolescents i de les famílies”. Fent una menció històrica, ha dit que “Universitat i COPCV sempre hem anat de la ma, el mon acadèmic i professional, és tot un. La Psicologia clínica i sanitària sempre ha existit però la primera especialització a les facultats i a nivell professional, va ser l’educació. Des de la Universitat es varen impulsar els gabinets de psicologia municipal”, ha explicat la rectora (el primer va ser el de Torrent).

Mestre ha apostat per la interdisciplinarietat “sense perdre la identitat ni la nostra valia en el mon de l’educació. També ha posat en valor tasca dels GPM afirmant que “són fonamentals en el sistema educatiu”.

    

La Jornada ha arrencat amb la ponència ‘Tertúlies Feministes Dialògiques (TFD): transformació i prevenció de la violència de gènere’, de Pedro Juan Coronado, orientador educatiu de la secció de l’IES Federica Montseny, qui ha desgranat la seua investigació titulada “Avaluació de la intervenció mitjançant tertúlies dialògiques feministes per a la prevenció de la violència de gènere amb xiques adolescents en conflicte amb la llei”. En ella intenta donar resposta a si existeixen factors de personalitat que es poden generalitzar i atribuir a les adolescents internades en centres de justícia juvenil, si les adolescents subjecte de l'estudi pateixen violència en alguna de les seues relacions afectiu-sexuals o si els factors de personalitat canvien amb les intervencions TFD.

Ha destacat la metodologia comunicativa que ha usat durant la investigació. “Les adolescents participen en tot el procés. Per això, compten amb elles fins i tot a l'hora de realitzar l'anàlisi”. És una evidència científica que les tertúlies dialògiques són efectives. “A través del diàleg, la persona intercanvia idees i es produeix coneixement de manera recíproca”, ha comentat.

Contextualitzant, ha explicant què s’entén per discurs coercitiu:  tot allò que, es dona en contextos molt diversos, i que les xiques porten a la seua vida quotidiana, que generen o promouen l'atracció cap a la violència. “Aquest discurs es promou sobretot en les xiques, en relacions heterosexuals, que consideren que aquelles persones que tenen conductes i comportaments violents, són més atractives”.

Entre les conclusions va comentar que es TFD “han contribuït a elevar la consciència respecte al discurs coercitiu que existeix en la societat, es redueix el sexisme hostil, aprenen a identificar els perfils de Masculinitat Tradicional Dominant (MTD) front a les noves masculinitats. A més, els proporcionen eines que afavoreixen que rebutgen aquestes relacions violentes”

Amparo Gascó, companya que treballa al GPM de Sedaví, ha sigut l’encarregada de presentar-lo. Després de la pausa, Amelia Coret, psicòloga del GPM de Bétera i coordinadora Comissió d’Intervenció Municipal del COPCV ha presentat als següents intervinents dels GPM de Xàtiva i de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, Juan Ramón Alcocer i Montserrat Martínez, respectivament.

Alcocer ha explicat l’estudi pilot que han fet sobre ‘L’ús de les xarxes socials en el tercer cicle de Primària’. Segons l’enquesta del Minsiteri d’Interior Ministeri d'Interior sobre hàbits d'ús i seguretat de xiquets i joves (2014) dos de ada 3 menors te perfil propi en xarxes socials. “Nosaltres en hem fixat en la població entre 10 i 12 anys. Passarem una enquesta per obtindre informació respecte l’ús de les xarxes, després fem una xerrada, i a la setmana següent avaluem amb l’alumnat aquelles qüestions que han aprés”. També projecten un vídeo i es fa una tertúlia amb els xiquets i xiquetes al voltant de la temàtica.

“Hi havia diferències significatives en les contestacions PRE i POST xerrada – ha afirmat el psicòleg- a excepció de la diferència respecte a la importància del ciberassetjament i l’assetjament”. Amb l’enquesta, també han evidenciat que els joves gasten moltes xarxes socials ja que els ha eixit una mitjana de tres per xiquet/a.

Montserrat Martínez ha parlat sobre el projecte l’Escola del bon tracte que posa en pràctica en el CEIP Francesc Carròs, centre on treballa. “És important conèixer els recursos municipals per poder emprar-los” de fet, el projecte està finançat amb recursos comunitaris. Per altra banda, ha dit, que com a professionals s’ha d’intentar anar més enllà de desenvolupar accions puntuals o aïllades, a favor de desenvolupar projectes a llarg termini en els quals s’implique a la comunitat educativa, a les diverses matèries i docents per a que l'impacte en l'alumnat siga major. És a dir, que “l’aprenentatge de les competències personals i interpersonals, estiguen dins el currículum”.

Entre els assumptes que estan treballant està el llenguatge inadequat, els micromasclismes i actituds sexistes que es donen en els centres, formes de relacionar normalitzades però que no són les correctes, etc. Per tant, dins el Pla d’acció tutorial i pla d’igualtat i convivència es pot tractar (Educació en valors, emocional, tutories entre iguals, llenguatge inclusiu, normes de convivència, educació en igualtat de gènere, acompanyament emocional i orientació acadèmica i professional). “Treballar-lo a nivell individual hem vist que han sigut més efectives que individualment”, ha afirmat fent referència a la seua experiència.

“Des dels GPM, vegem – ha dit la companya- que Ajuntament i escola tenen objectius comuns: promoció de la igualtat; millorar la convivència; prevenció de la violència de gènere, etc. La nostra tasca pot ser la de convertir-los eixos transversals”, i així ha animat a la professió a treballar per introduir estes millores.

    

 

La taula redona ‘La psicologia educativa municipal’ va estar coordinada pel vocal del COPCV, Manuel Peretó i Soriano. En ella José de la Corte Navas, psicòleg de la delegació d’Educació i Infància de l’Ajuntament de Getafe; i Andrea Ollero Muñoz, vocal Junta de Govern del COPCV, exposaren, els models de psicologia municipal en educació de la Comunidad de Madrid i de la Comunitat Valenciana. Ambdós, parlaren dels inicis d’esta àrea i el seu desenvolupament i canvis.

De la Corte, ha comentat que el seu equip va ser el primer en la Comunitat, al 1982. “En aquest any, les infraestructures de l'escola eren escasses i hi havia necessitat per dèficit socials. En el 87 ja hi havia 18 equips. La majoria en la capital. Hi havia una connexió molt forta entre els equips de psicòlegs i els responsables polítics”. Una situació que amb el pas del temps, el company lamenta que haja canviat a pitjor ja que molts psicòlegs municipals estan fent tasques administratives allunyades de les seues competències.

Respecte al model valencià, Ollero ha afirmat que des de la creació dels SPES i els GPM, “l’administració local i l'autonòmica ha anat treballant en paral·lel. Els i les psicòlogues hem contribuït i transformat l’educació al llarg del temps”. Respecte al canvis que estan introduint en este àrea en els últims mesos, ha confirmat que s’estan vivint moments complicats. Una vegada més, la psicòloga educativa ha aprofitat l’ocasió per reivindicar el professional de la Psicologia en l’orientació.

Per a l’última intervenció, la Jornada sobre Psicologia educativa del COPCV, ha contat amb participació del psicòleg portuguès, Manuel Dos Santos. De la seua ma, hem conegut la legislació i la pràctica en este camp. En Portugal, seguint les directrius del Ministeri d’educació, “els serveis de psicologia i orientació són un recurs que contribueix a la consecució dels objectius plantejats. Els psicòlegs som agents actius en la prevenció, la inclusió, la promoció del benestar. Cada vegada, estem més integrats en els equips educatius”. Conten amb ells per a aconseguir un nivell de lideratge en habilitats digitals a nivell europeu en 2030, per a eforçar la participació, garantir una educació de qualitat inclusiva i equitativa per a xiquets al temps que promouen l’aprenentatge permanent i les oportunitats per a tots. “Com ho fem? a través d'una cultura escolar humanista”.

    

Després de totes les experiències i coneixements aportats, Lucía Moreno, Inspecció General d’Educació. Conselleria d'Eucació, Cultura i Esport, i Carles Vendrell Carbó, psicòleg del GPM de Sueca, han dedicat unes paraules per concloure la XIV Jornada de Psicologia, Educació i Municipi.

Moreno ha volgut fer un reconeixement a “la tasca de la Conselleria així com posar en valor el treball dels GPM". Per la seua banda, Vendrell ha expressat que els Gabinets estan consolidats i que continuen tenint molt que fer i aportar dins el nostres territori.

En quant disposem de la gravació completa de la Jornada, us la farem arribar. 

Galería de fotosNoticias relacionadas

  • 02/12/2022
Inndromeda Tech Day

Organizado por Inndromeda y la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) para el próximo 15 de diciembre, en Feria de Valencia.
Leer

  • 02/12/2022
Psicología educativa, laboral y buenas prácticas evaluatorias en la IX Jornada de Excelencia e Innovación

Organizado por la Fundación Española para la Promoción y el Desarrollo Científico y Profesional de la Psicología (Psicofundación) y el Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros.
Leer

  • 02/12/2022
'Encuentros en la Fundación' - VÍDEO: José Mª Peiró: 'Digitalización y competencias en el trabajo'

La conferencia se realizó el 24 de noviembre, dentro del ciclo organizado por la FIDAP, en colaboración con el COPCV y la Academia de Psicología de España.
Leer

  • 30/11/2022
Assistim a la Jornada de Justícia Juvenil organitzada per la Direcció d'Infància i Adolescència

Josefina Carboneras, vicesecretària del COPCV, destaca la importància d'esdeveniments com este que permeten posar en comú experiències professionals de l'atenció socioeducativa.
Leer

  • 29/11/2022
Cientos de profesionales de la sexología comparten conocimientos en XXI Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual

Durante 3 días, València ha sido la sede de este importante evento con el que además, se han conmemorado los 25 años de la Declaración de los Derechos Sexuales. La secretaria del COPCV, Vicenta Esteve, ha participando en la inauguración señalando que 'la sexualidad es una de las áreas del ser humano más importantes' ya que influye en muchos y variados aspectos de la vida.
Leer