Entrevista a Sefa Mulet, coordinadora de l'Estudi PsiCE en la Comunitat Valenciana

Recentment el Consell General de la Psicologia i Psicofundació han presentant alguns resultats que demostren la necessitat de psicòlegs i psicòlogues educatius dins aquests contexts com a ferramenta preventiva. Mulet ens explica com s'està desenvolupant en cada comunitat aquesta investigació nacional, la més gran que s'ha fet fins ara sobre l'eficàcia de les intervencions psicològiques a entorns escolars.

Des de fa uns mesos, el Consell General de la Psicologia i Psicofundació, posà en marxa el projecte PsiCE, Psicologia basada en l'evidència en contextos educatius per a la prevenció de problemes emocionals. Amb aquesta investigació que s’està duent a terme en totes les comunitats autònomes al llarg de tres cursos, es volen obtindre conclusions empíriques sobre la necessitat d’intervencions psicològiques en els centres educatius de tota Espanya per tal de previndre, detectar i reduir la prevalença de problemes emocionals en l’alumnat.

Per tal de fer-ho, s’estan arreplegant dades sobre variables sociodemogràfiques, problemes emocionals i comportamentals, depressió, ansietat, afecte positiu i negatiu, suïcidi, autoeficàcia, benestar emocional, autoestima, comportament prosocial, consum de substàncies, regulació emocional, rendiment acadèmic, qualitat de vida, rendiment cognitiu i funcionament social.

En la Comunitat Valenciana, la companya Sefa Mulet Salvador (CV08162), psicòloga de l'àmbit educatiu, clínic, neuropsicològic clínic i forense, és la coordinadora d’este projecte del qual s’han presentat les primeres dades. De moment, s’han fet entrevistes a 8.749 estudiants d’entre 14 i 18 anys, d’Andalusia, Castilla-La Mancha, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Asturies i de la nostra Comunitat.

Es tracta del major estudi realitzat a Espanya sobre salut mental infantojuvenil i l’eficàcia de les intervencions psicològiques en contextos escolars. Hem parlat amb Mulet per conèixer com s’està desenvolupant aqueta investigació en el nostre territori.

 

Quantes escoles estan participant i quants psicòlegs i psicòlogues estan treballant en l'estudi?

Finalment, han sigut un total de sis centres, repartits en les tres províncies de la Comunitat Valenciana, els que han resultat de totes les participacions per a desenvolupar la intervenció. Ha estat un procés complex pel que fa al procediment i disseny experimental, molt robust perquè finalment es puga validar en garanties científiques el protocol unificat de tractament transdiagnòstic aplicat a l'àmbit de la intervenció de la psicologia educativa.

L'equip d'intervenció consta de cinc psicòlogues i un psicòleg com a equip base que du a terme les accions durant tot el protocol que marca l'equip d'investigació, i a més, hem contat amb sis coordinadors/es psicòlogues i/o psicòlegs dels centres participants per poder recolzar tot el procés.


Com es treballa i com s’arrepleguen les dades?


En un inici ens van fer reunions formatives a tots i totes les coordinadors/es de comunitats, ja que es un projecte nacional on participen col·legis de psicologia de tota la geografia espanyola coordinada, a la vegada, per l'equip d'investigació proposat pel Consell General de la Psicologia.

Després, va haver una fase de localització dels centres participants i reunió informativa en cadascun d’ells. La següent fase es van passar totes les autoritzacions tant a conselleria com a les famílies i una vegada acabada aquesta, es va procedir a l´enquesta a l'alumnat participant. Amb els resultats aportats per l'equip d'investigació, iniciarem la intervenció tant del grup de control com de l'experimental. Nosaltres, en la Comunitat Valenciana, estem finalitzant la fase d'intervenció.

En el curs vinent, es faran el posttest per valorar tots els resultats. Com es pot comprovar, es tracta d'un estudi molt elaborat i amb un seguiment constant. He d'afegir que estic molt agraïda a la complicitat i el bon treball del nostre equip, des del primer moment de contacte estem funcionant com si fórem una persona, i a més, tant de del Consell General com des de l'Equip d'Investigació, hi ha una relació molt fluida, accessible i de resposta molt ràpida quan ho es necessita.Per què és fonamental obtindre dades objectives que justifiquen la presència del/la psicòloga educativa?


En la meua opinió professional, no es necessita dades objectives per a la presència del/la psicòloga educativa, ja que és més que reconeguda la seua necessitat, funció i benefici per a tot l'alumnat dels centres. El que és necessari, son les dades objectives per tal de validar un model que està generalitzat en altres països i és que, nosaltres encara no contàvem en dades en població espanyola.

A més, amb les dades obtingudes i les conclusions, els i les professionals de la psicologia educativa podrem crear i desplegar instruments que facen encara més útil i efectiva la intervenció emocional en l'àmbit educatiu. És necessari que això després s´aplique de manera sistemàtica en tot el sistema perquè l'alumnat i les famílies puguen beneficiar-se de la figura de suport i ajuda que és la Psicologia en aquest àmbit.


Per què és tan important el context educatiu de cara a la prevenció en salut mental i benestar psicològic?

Els i les joves passen bona part del seu dia a dia dins els centres educatius. Es troben en un període educatiu especialment interessant i pot ser, complicat pels canvis que es produeixen. En aquesta etapa, la idoneïtat de la presència de professionals de la conducta humana com som els i les psicòlogues, és innegable, com també ho és la necessitat de que siguen psicòlegs educatius per la seua especialitat. Després de la pandèmia s’ha fet més evident aquesta necessitat. La gent ho nota i nosaltres, com a expertes i experts, estem vivint situacions que ens fan constatar que és important l'ajuda tant en salut mental com benestar per al correcte desenvolupament i rendiment de la persona , tant per a l'èxit acadèmic , com per la salut psicològica de les persones en especial en aquests moments de vida.

Risc de suïcidi, autolesions, enfrontament de processos de desequilibri, trastorns de conductes, etc. són algunes de les evidències a les quals s´enfronten cada dia els i les companyes psicòlogues en àmbit educatiu i que influeix directament tant en la convivència dels centres com en el rendiment i futur de l'alumnat que ho pateix, a banda d'altres processos de diversitat en l'alumnat.

No es pot deslligar de la persona el seu espai de formació, i cal recordar que estan en centres educatius també a banda d'en la vida diària. A més, és rellevant que el/la psicòloga en els àmbits que estiguen, puguen tindre la participació màxima de la seua formació, que no és altra que preservar i ajudar al manteniment de la salut psicològica i per descomptat, la salut general per a gaudir d'equilibri i desenvolupament potencial.

 

 Noticias relacionadas

  • 20/09/2023
'3ª Encuentros en la Fundación' - VÍDEO: María Paz García-Vera: 'Ideas equivocadas sobre la depresión infantil y su tratamiento'

La conferencia se ha realizado recientemente, dentro del ciclo organizado por la FIDAP, en colaboración con el COPCV y la Academia de Psicología de España.
Leer

  • 15/09/2023
La necesidad de medidas en pro de la salud mental en Europa

Es clave que la Unión Europea y los Estados miembros sensibilicen sobre la importancia de la salud mental de manera coordinada y oportuna, aplicando en todas las políticas un enfoque centrado en la salud mental.
Leer

  • 12/09/2023
Pla d'Infancia i Adolescència. Treballar la violència en la infància i l'adolescència des del pla juridic social" Inscripció 12/09/2023 17:00 hores

Plan de Infancia y Adolescencia. Trabajar la violencia en la infancia y adolescencia desde el plan jurídico social" Inscripción 12/09/2023 17:00 horas
Leer

  • 05/09/2023
Curs Pla d'Infància i Adolescència. 'Prevenció de l'abús del joc d'apostes en persones menors d'edat i adolescents'. Inscripció 19 setembre a les 17

Curso Plan de Infancia y Adolescencia. 'Prevención del abuso del juego de apuestas en personas menores de edad y adolescentes'. Inscripción 19 septiembre a las 17 horas.
Leer

  • 05/09/2023
Pla d'Infància i Adolescència. Webinar 'El nou recurs de l'assisten personal infantil.' Inscripció 05 de setembre a les 17 hores.

Plan de Infancia y Adolescencia. Webinar 'El nuevo recurso de la asistente personal infantil' Inscripción 05 de septiembre a las 17 horas.
Leer

  • 01/09/2023
Curs Interdisciplinar Infància i Adolescència. Necessitat de protecció i reducció de la vulnerabilitat per raons de trastorn autolesiu sense suïcidi

Curso Interdisciplinar Plan de Infancia y Adolescencia. Necesitad de protección y reducción de la vulnerabilidad en la infancia y adolescencia por razones de trastorno autolesivo sin suicidio y de ideación suicida. (Inscripción 04/09 a las 17 horas)
Leer