Guia didàctica còmic «La nostra veu»

Elaborada per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i Unicef.

La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i Unicef han col·laborat en l'elaboració i edició d'una guia didàctica de suport que acompanya al còmic «La nostra veu».

El còmic, «La Nostra Veu» suposa una versió amigable per a la infància en edat d’escolarització en primària sobre  la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i adolescència.

L'objectiu d'aquesta guia és fer costat als i les professionals que treballen amb la població infantil i adolescent, especialment al professorat de 5é i 6é de primària i als equips d’atenció directa de xiquets, xiquetes i adolescents del sistema de protecció, amb activitats de caràcter educatiu i lúdic sobre el còmic i els drets que en ell s'aborden. La finalitat és oferir una eina més per a la incorporació progressiva i transversal de l'educació en drets d'infància en la vida escolar i residencial. La guia en format digital està disponible a la web de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives a la qual es pot accedir pressionant sobre la imatge del marge.

 Noticias relacionadas

  • 01/02/2023
Butlletí informatiu Direcció General d'Infància i Adolescència

Publicat en la pàgina web de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.
Leer

  • 31/01/2023
La necesidad de incluir el cuidado de la salud mental y el bienestar en el currículum educativo

En el Nuevo Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil (2022-2030).
Leer

  • 27/01/2023
“T’informem, boletin informatiu de la xarxa de CLIAS”

Recull les principals notícies de l'últim trimestre de l'any 2022 en matèries de participació infantil i promoció de drets.
Leer

  • 26/01/2023
La importancia de la atención de la salud mental en cáncer infantil

Según la Guía Atención de la salud mental del cáncer pediátrico publicada por la Organización Panamericana de la Salud junto con la Organización Mundial de la Salud y otras asociaciones internacionales.
Leer

  • 03/01/2023
Estrategia de Erradicación de la Violencia contra la infancia y adolescencia

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 publica este documento en el que indica los ejes para garantizar el cumplimiento y ejercicio de los derechos humanos de los niños y niñas a una vida libre de violencia, que permita desarrollar su potencial y a tener una infancia feliz.
Leer