La salut mental i emocional dels joves requereix de professionals especialitzats

El COPCV manifesta la necessitat de que els problemes que s'estan donant en joves s'aborden en els seus contextos relacionals (escola i família) per professionals de psicologia educativa, i que l'Orientació Educativa estiga coberta per professionals amb les competència adaptades a l'àmbit on treballen.

Malauradament, els i les professionals de la Psicologia que treballen en infància i adolescència, siga quina siga l’àrea d’intervenció, constatem un augment de desequilibris emocionals així com problemes de salut mental. La prevenció, deuria de ser sempre, la primera opció. Per a poder treballar cap a aquest objectiu, fan falta recursos de molts tipus però en el COPCV incidim en la falta d’especialistes adequats.

Abordar un assumpte com el suïcidi en qualsevol edat, és complex ja que pot ser causat per diferents factors. Com a professionals sabem que el grup poblacional de joves, té unes característiques evolutives molt concretes que s’han de tindre en compte.

Una vegada es detecten problemes emocionals o conductes autolítiques, és necessari realitzar una intervenció integral i efectiva, així que, a més de la part clínica, que és importantíssima, s'ha de treballar en el context en el qual el/la jove passen el major temps i en els contextos de relació. És a dir, en els centres educatius i amb les famílies.

Els grups de classe i els col·legis funcionen com un sistema, i sobre aquest, cal intervindre per a identificar i previndre determinades dinàmiques en cas que siga necessari. I sempre fer-ho, amb els recursos especialitzats adequats a través de l'Orientació Educativa.

Referent a això, el Col·legi considera imprescindible que els centres educatius, tant d'infantil i primària com en els instituts, compten amb professionals de la Psicologia en el servei d'Orientació Educativa. Actualment, és un model docent de mestre de suport especialitzat però que no garanteix que siguen professionals d'aquesta disciplina.

Novament, posem l'accent en la prevenció i considerem necessari destacar que aquesta és una de les principals línies de treball que realitzen els Gabinets Psicopedagògics Municipals en els col·legis. A més, tal com el seu nom indica, són municipals i per tant de proximitat el que possibilita tindre un coneixement del context, així com que hi haja una interrelació entre centres escolars, comunitat educativa, i serveis municipals i comarcals.

Noticias relacionadas

  • 22/03/2023
Próxima reunión del Grupo de Trabajo de Supervisión de Casos Clínicos - València

La actividad tendrá lugar el sábado 1 de abril a las 10h en formato on-line
Leer

  • 21/03/2023
Curs IVAFIQ 'Formació Transversal: Dinamització comunitària i participació ciutadana'. Inscripció 14/03/2023-13:00 hores

Curso IVAFIQ 'Formación Transversal: Dinamización comunitaria y participación ciudadana' Inscripción 14/03/2023 - 13:00 horas
Leer

  • 16/03/2023
La Psicología, clave en el abordaje multidisciplinar de la epilepsia infanto-juvenil

Así lo indica la Asociación Nacional de Personas con Epilepsia (ANPE).
Leer

  • 16/03/2023
El COPCV forma part del Comité d'Ètica en Serveis Socials constituït per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Aquest nou òrgan es crea amb l'objectiu de donar les majors garanties possibles a les persones professionals i usuàries a l'hora de prendre determinades decisions.
Leer

  • 15/03/2023
Representantes del COPCV asisten a la jornada formativa sobre el modelo Barnahus organizada por la Dirección General de Infancia y Adolescencia

Este proyecto consiste en agrupar en un mismo espacio todos los recursos que intervienen en un caso de violencia y abuso sexual con el objetivo de prevenir la revictimización de las víctimas y de sus familias.
Leer