La salut mental i emocional dels joves requereix de professionals especialitzats

El COPCV manifesta la necessitat de que els problemes que s'estan donant en joves s'aborden en els seus contextos relacionals (escola i família) per professionals de psicologia educativa, i que l'Orientació Educativa estiga coberta per professionals amb les competència adaptades a l'àmbit on treballen.

Malauradament, els i les professionals de la Psicologia que treballen en infància i adolescència, siga quina siga l’àrea d’intervenció, constatem un augment de desequilibris emocionals així com problemes de salut mental. La prevenció, deuria de ser sempre, la primera opció. Per a poder treballar cap a aquest objectiu, fan falta recursos de molts tipus però en el COPCV incidim en la falta d’especialistes adequats.

Abordar un assumpte com el suïcidi en qualsevol edat, és complex ja que pot ser causat per diferents factors. Com a professionals sabem que el grup poblacional de joves, té unes característiques evolutives molt concretes que s’han de tindre en compte.

Una vegada es detecten problemes emocionals o conductes autolítiques, és necessari realitzar una intervenció integral i efectiva, així que, a més de la part clínica, que és importantíssima, s'ha de treballar en el context en el qual el/la jove passen el major temps i en els contextos de relació. És a dir, en els centres educatius i amb les famílies.

Els grups de classe i els col·legis funcionen com un sistema, i sobre aquest, cal intervindre per a identificar i previndre determinades dinàmiques en cas que siga necessari. I sempre fer-ho, amb els recursos especialitzats adequats a través de l'Orientació Educativa.

Referent a això, el Col·legi considera imprescindible que els centres educatius, tant d'infantil i primària com en els instituts, compten amb professionals de la Psicologia en el servei d'Orientació Educativa. Actualment, és un model docent de mestre de suport especialitzat però que no garanteix que siguen professionals d'aquesta disciplina.

Novament, posem l'accent en la prevenció i considerem necessari destacar que aquesta és una de les principals línies de treball que realitzen els Gabinets Psicopedagògics Municipals en els col·legis. A més, tal com el seu nom indica, són municipals i per tant de proximitat el que possibilita tindre un coneixement del context, així com que hi haja una interrelació entre centres escolars, comunitat educativa, i serveis municipals i comarcals.

Noticias relacionadas

  • 21/09/2023
Día Mundial del Alzheimer, 21 de septiembre

El COPCV y su Grupo de Trabajo de Envejecimiento de Alicante y la UPUA, han organizado la mesa redonda ‘Señales de alerta en el inicio de una demencia’. En este acto, se ha señalado la importancia de la figura del psicogerontólogo dentro de los equipos multidisciplinares. También se ha detallado el proceso de aceptación de la enfermedad tanto de la persona enferma, como de su entorno.
Leer

  • 20/09/2023
'3ª Encuentros en la Fundación' - VÍDEO: María Paz García-Vera: 'Ideas equivocadas sobre la depresión infantil y su tratamiento'

La conferencia se ha realizado recientemente, dentro del ciclo organizado por la FIDAP, en colaboración con el COPCV y la Academia de Psicología de España.
Leer

  • 18/09/2023
Profesionales de la Psicología abordarán en Funermostra la problemática del suicidio

Los responsables de esta feria del sector funerario de España, se han puesto en contacto con el COPCV para tratar este importante asunto. De ahí, que el 18 de octubre en Feria Valencia, colegiados y colegiadas integren la mesa redonda ‘El suicidio en España: realidad actual como fenómeno social’
Leer

  • 12/09/2023
Pla d'Infancia i Adolescència. Treballar la violència en la infància i l'adolescència des del pla juridic social" Inscripció 12/09/2023 17:00 hores

Plan de Infancia y Adolescencia. Trabajar la violencia en la infancia y adolescencia desde el plan jurídico social" Inscripción 12/09/2023 17:00 horas
Leer

  • 11/09/2023
La prevención del suicidio: una responsabilidad compartida

Ayer, 10 de septiembre, se celebró el Día Mundial para la Prevención del Suicidio
Leer

  • 07/09/2023
L'ADSCV i els col·legis professionals sanitaris propondran a la Generalitat un pacte per garantir l'estabilitat del sector

Aquest Pacte Sanitari contempla mesures destinades a millorar els recursos humans, tècnics i l'atenció als pacients.
Leer