20 noticias encontradas relacionadas con Trastornos alimentarios

Página 1 de 2

Publicació semestral del COPCV. La seua línia editorial està clarament orientada a la investigació aplicada, en totes i cadascuna de les seues àrees d'intervenció. La gestió és plenament online.

Departamento de Psicología Clínica, Psicobiología y Metodología de la la Facultad de Psicología de la Universidad de La Laguna

'Compartim, Comunitat Educativa' fomenta la participació de tots els agents de la comunitat educativa, professorat, alumnat i família, mitjançant la posada en comú de temes d'actualitat i d'interés, com els trastorns de l'espectre de l'autisme (TEA), els hàbits de la son, el trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (TDAH), els trastorns de l'alimentació, l'atenció a l'alumnat d'altes capacitats, el trastorn en l'aprenentatge de llengües i la dislèxia.

Autor/es: Pilar Ramos, Manuel Flores, Mª Carmen Moreno, Concha Martínez, Pilar Rodríguez, Tomás E. Martínez, Lourdes Hernández, Ana Ruiz, Marisa Gómez.

Autor/es: José Gutiérrez-Maldonado, Joana Pla-Sanjuanelo and Marta Ferrer-García (Universidad de Barcelona)

El 60% dels pacients amb trastorns alimentaris busquen a les xarxes socials continguts que posen en risc la seva salut

Autor/es: Patricia Sariñana González, Nicolás Ruiz Robledillo, Vanesa Pla Moscardo, Eugenia Moreno García, Luis Moya Albiol

Proposición no de Ley, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en la Mesa del Congreso de los Diputados, y publicada en el Boletín del Congreso en marzo de 2015.