33 noticias encontradas relacionadas con Inclusion

Página 1 de 3

La jornada es durà a terme el 24 d'octubre al Centre Cultural Tívoli de Burjassot.

Autor/es: Navas, P., Verdugo, M.A. Madrid, Plena Inclusión España, Real Patronato sobre Discapacidad, 2018, 227 p.

ORDRE 2/2019, de 16 de juliol, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, de modifica-ció de l’Ordre de 19 de novembre de 2001, de la Conse-lleria de Benestar Social, per la qual s’estableix el proce-diment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Les Jornades organitzades pel Gabinet de Psicologia i Pedagogia de l'Ajuntament d'Oliva, l'Ajuntament de Gandia i la Conselleria d'Educació es celebraran a Gandia i Oliva els dies 25 de març i 11 d'abril de 2019. El COPCV participa com entitat colaboradora.

Entrarà en vigor al mes de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Per la qual s’aproven les bases reguladores per a la creació dels Premis projecte de fi de grau en accessibilitat al medi físic Concha Aldomar

Per la qual es publica el Conveni marc entre la Generalitat, a través de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, la Universitat d’Alacant i l’Ajuntament d’Alacant per a la constitució d’un laboratori social especialitzat en serveis socials, a la ciutat d’Alacant

Sesión inaugural del 'Plan de formación para profesionales que intervienen en el ámbito de la infancia y adolescencia en la Comunitat Valenciana', organizado por el Colegio Oficial de Psicología.

Moreno, R., Tejada, A. (coords.), Atención a la diversidad e inclusión educativa: implicaciones didácticas. Serie: Colección iAccessibility n. 15, Granada, La Ciudad Accesible, 2018, 316 p.

Per la qual es convoquen subvencions destinades a finançar programes orientats a la inclusió social i la seua participació en la comunitat de les persones adultes amb problemes de salut mental greu, a la Comunitat Valenciana, per a l’exercici 2018.

Per la qual es convoquen subvencions destinades a finançar programes orientats a la inclusió social i la seua participació en la comunitat de les persones adultes amb problemes de salut mental greu, a la Comunitat Valenciana, per a l’exercici 2018.

Pel qual es desplega la Llei 19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d’inclusió. Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

El COPCV organitza esta jornada baix el lema 'Aportacions de la Psicologia Educativa i Comunitaria. Educació inclusiva i Igualtat d’oportunitats'. Es durà a terme el 18 de maig en l'Auditori Municipal de Paiporta. Obert el termini d'inscripció.

Andrea Ollero, vocal de la Junta de Govern del COPCV, i Cristina Gómez, representant de la Comissió d’Intervenció Municipal, han presentat l' 'Anàlisi i Propostes per al pacte social i polític per l'Educació' a més de tractar el nou decret sobre Inclusió Educativa.