28 noticias encontradas relacionadas con Inclusion

Página 1 de 2

Per la qual s’aproven les bases reguladores per a la creació dels Premis projecte de fi de grau en accessibilitat al medi físic Concha Aldomar

Per la qual es publica el Conveni marc entre la Generalitat, a través de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, la Universitat d’Alacant i l’Ajuntament d’Alacant per a la constitució d’un laboratori social especialitzat en serveis socials, a la ciutat d’Alacant

Sesión inaugural del 'Plan de formación para profesionales que intervienen en el ámbito de la infancia y adolescencia en la Comunitat Valenciana', organizado por el Colegio Oficial de Psicología.

Moreno, R., Tejada, A. (coords.), Atención a la diversidad e inclusión educativa: implicaciones didácticas. Serie: Colección iAccessibility n. 15, Granada, La Ciudad Accesible, 2018, 316 p.

Per la qual es convoquen subvencions destinades a finançar programes orientats a la inclusió social i la seua participació en la comunitat de les persones adultes amb problemes de salut mental greu, a la Comunitat Valenciana, per a l’exercici 2018.

Per la qual es convoquen subvencions destinades a finançar programes orientats a la inclusió social i la seua participació en la comunitat de les persones adultes amb problemes de salut mental greu, a la Comunitat Valenciana, per a l’exercici 2018.

Pel qual es desplega la Llei 19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d’inclusió. Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

El COPCV organitza esta jornada baix el lema 'Aportacions de la Psicologia Educativa i Comunitaria. Educació inclusiva i Igualtat d’oportunitats'. Es durà a terme el 18 de maig en l'Auditori Municipal de Paiporta. Obert el termini d'inscripció.

Andrea Ollero, vocal de la Junta de Govern del COPCV, i Cristina Gómez, representant de la Comissió d’Intervenció Municipal, han presentat l' 'Anàlisi i Propostes per al pacte social i polític per l'Educació' a més de tractar el nou decret sobre Inclusió Educativa.

Publicado por la Publications Office of the European Union, 2016

Publicado por el Comité Técnico de la Fundación FOESSA. Madrid, Fundación FOESSA, 2017, 66 p.

Publicado por la Fundación Cruz Blanca y la Fundación Atenea, 2016, 86 p.

Publicado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2017, 111 p.

La Red de Atención y Apoyo a Familias de esta organización ha publicado un folleto con información sobre los Servicios de Atención y Apoyo a Familias.